fbpx
program
Uprawnienia Budowlane
  1. Omów sposób posadawiania – fundamenty obiektów budowlanych.

Wśród fundamentów wyróżniamy fundamenty bezpośrednie (ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty) oraz pośrednie (pale, studnie, kesony). Każdy fundament należy zaprojektować na odpowiedniej głębokości. Zależy ona od  typu gruntów, głębokości wód gruntowych, występowania gruntów ekspansywnych oraz głębokości posadowienia sąsiednich budowli. Zgodnie z normą PN-81/B-03020 – „Posadowienie bezpośrednie budowli” fundamenty, a w zasadzie samo posadowienie obiektu zależy od typu gruntów i projektowanej konstrukcji. To właśnie na jej podstawie ustala się kategorię geotechniczną. Kategorie geotechniczne przedstawiają się następująco:

fundament
fundament

Kategoria I – w jej skład wchodzą niewielkie obiekty budowlane o schemacie statycznie wyznaczalnym, usytuowane w prostych warunkach gruntowych, dla których, na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań. W jej skład wchodzą między innymi: mieszkalne lub gospodarcze budynki jedno- lub dwu-kondygnacyjne, ściany oporowe i rozparcia wykopów dla których różnica poziomów nie przekracza 2 m, wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Kategoria II – w jej skład wchodzą obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. Wśród nich można wyróżnić między innymi: fundamenty bezpośrednie lub głębokie, ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe powyżej 2 m różnicy poziomów, utrzymujące grunt albo wodę, wykopy powyżej 1,2 m głębokości i nasypy budowlane powyżej 3 m wysokości oraz inne budowle ziemne, przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża, kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

Kategoria III – dla tej kategorii można wyróżnić między innymi:

  • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych
  • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie i eksploatacja może zagrażać użytkownikom, w tym: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
  • obiekty budowlane zaliczone do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397),
  • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
  • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
  • tunele w twardych, niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
  • obiekty infrastruktury krytycznej,
  • obiekty zabytkowe i monumentalne.

Znajdź inne pytania na egzamin ustny na naszych stronach:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/mostek-termiczny/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/przewody-kominowe-wymagania/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/kontrola-obiektu-budowlanego/

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com