fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Istotnie uzyskanie wpisy na ww. listę inżynierów umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kandydat otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego wpis na listę członków. Oczywiście trzeba pamiętać, aby taki wniosek złożyć odpowiednio wcześniej, ponieważ na wpis czeka się nawet około miesiąca. Wraz z wnioskiem wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane. Można złożyć oryginał lub kopię dokumentu (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Wniosek składa się w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wpis na listę członków – wymagane dokumenty

Oczywiście poza wymienionymi wcześniej dokumentami kandydat dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty oraz wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej. Godnym uwagi jest fakt, że niektóre izby mogą wymagać dodatkowych dokumentów. Wynika to z tego, iż prawo nie reguluje dokładnie tych kwestii (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Kiedy otrzyma się już zaświadczenie o wpisie na listę członków, wówczas można zacząć wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Braki w dokumentacji

Z pewnością przez pośpiech lub niedopatrzenie kandydat może zapomnieć o przedłożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. W takiej sytuacji rada Okręgowej Izby Inżynierów może wezwać do ich uzupełnienia. Natomiast brak uzupełnienia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje, że wpis na listę członków nie zostanie dokonany.

Z kolei drugą kwestią jest nieuiszczenie opłaty za wpis (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Wówczas kandydat otrzymuje termin, w którym powinien dokonać płatności. Zwykle jest to 7-14 dni. Jeżeli nie zostanie spełniony ten warunek, wówczas zwraca się wniosek kandydatowi i nie zostaje on wpisany na listę członków.

Możliwość odwołania od decyzji odmownej

Należy również wspomnieć, że izba dokonuje weryfikacji tego, czy inżynier faktycznie posiada uprawnienia budowlane w podanej specjalności oraz zakresie, które są niezbędne do wpisania na listę członków. Decyzję o tym, czy kandydat zostanie wpisany na listę członków wysyła się listownie za potwierdzeniem odbioru. Można również odebrać ją osobiście w siedzibie izby (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Jeżeli decyzja jest odmowna, a kandydat się z nią nie zgadza ma prawo do odwołania. O formie oraz terminie odwołania informuje się w wyżej rzeczonym liście.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com