fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celu odwodnienia zaplecza zapory wykonywane są wewnątrz korpusu tej zapory otwory. Robi się je ponad dnem. Powinny mieć one wymiary wynoszące od 0,1×0,2 do 0,2×0,3 metry. Wykonuje się je w sposób mijankowy w rzędach pionowych. Odległość między nimi powinna wynosić 1-1,5 metra. Takie rozwiązanie umożliwia również odpływ mniejszych wód bez ich spiętrzenia do korony gardła.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Odwodnienie zapory
Odwodnienie zapory

Zadania zapór przeciwrumowiskowych

Głównym zadaniem stosowania zapór przeciwrumowiskowych jest zatrzymywanie rumowiska bez spiętrzania się wody. W przypadku zapór bardziej szczelnych, które zamykają szerokie doliny zakładane są oddzielne spusty dla wody. W górnej części zaopatrza się je stalowe lub drewniane kraty. Dzięki temu możliwe jest zatrzymywanie rumowiska o większych wymiarach. Grubość warstwy wielkiej wody, która przelewa się przez gardło powinna być mniejsza niż 2 metry. Często możliwe jest pomijanie prędkości wody dopływającej w sytuacji, że dopływ wody na przelew gardła pochodzi z dużego zbiornika.

Przekrój zapory przeciwrumowiskowej

Poprzeczny przekrój zapory przeciwrumowiskowej powinny być dobrany, tak aby niemożliwe było powstawanie w nich naprężeń rozciągających. Jako wyjściowy kształt tego przekroju przyjmuje się trójkąt. Powinien on sięgać około pół metra ponad zwierciadło maksymalnego dopuszczalnego stanu wody.[uprawnienia budowlane testy] Wierzchołek trójkąta powinno się ściąć poniżej maksymalnego poziomu wody wewnątrz zbiornika o 0,5 do 1,5 metra. Przez taki zabieg przekrój muru staje się trapezowy. W obliczeniach statycznych przyjmuje się sytuację, że poziom zwierciadła wody jest na poziomie koron zapory, a spód na stopie fundamentu. Obliczenia statyczne są podobne do obliczeń zapór ciężkich. Różnica polega na tym, że współczynniki bezpieczeństwa mają mniejsze wartości niż w zaporach wysokich. W celu zapewnienia lepszej stateczności zapory skarpa odwodna powinna mieć nachylenie wynoszące 10:1 lub więcej. Bardzo ważne jest aby podczas obliczeń sprawdzać naprężenia, warunki równowagi, obrotu oraz przesunięcia.[uprawnienia budowlane]

Inne kształty zapór

Oprócz zapór prostych w rzucie poziomych możemy spotkać się z zaporami, które mają kształt łuku. W tym przypadku wielkość strzałki musi być równa 0,1 długości jaką posiada cięciwa łuku. Podczas obliczeń wpływ kształtu łukowego zapory nie jest brany pod uwagę. Oblicza się je tu jako elementy wolnostojące. W przypadku zapór betonowych ważne jest, aby ściany odpowietrzne, korony oraz ściany odwodne były wyłożone okładziną wykonaną z  trwałego kamienia. Przykładem takiego kamienia jest granit.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Kanały

Kanał jest sztucznym korytem, które posiada regularne kształty przekroju poprzecznego. Wykonuje się go w wykopie, nasypie lub mogą one biec ponad terenem. Ich zadaniem jest prowadzenie wody stale lub okresowo. Mogą być one wykonywane dla celów melioracyjnych. W tym przypadku odprowadzają one wodę do nawodnień z najmniejszym możliwym spadkiem. Powinny one również zapewniać utrzymanie zwierciadła wody wewnątrz kanału na odpowiednym poziomie. Kanały melioracyjne wymiaruje się i oblicza analogicznie do kanałów energetycznych.[akty uprawnienia budowlane]

Wymagania dla przekrojów poprzecznych kanałów

Wymiary oraz kształt przekrojów poprzecznych danego kanału powinny spełniać pięć głównych wymagań. Po pierwsze muszą one zapewniać przepuszczanie żądanej przez nas objętości przepływu. Przekrój kanału powinien być tak projektowany, żeby wraz z upływem czasu nie ulegał deformacji. Oznacza to, aby nie dochodziło do rozmywania kanału, jego zamulania i obsuwania oraz spływania skarp. Kolejnym wymaganiem jest to, żeby odpowiednio zabezpieczać obszary przyległe przed zalaniem. Ważne jest również, żeby umożliwione było wykonywanie robót ziemnych oraz betonowych stosując przy tym maszyny budowlane. Ostatnim wymaganiem jest zapewnienie jak najniższych kosztów budowy oraz eksploatacji danego kanału.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com