fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Płyty posiadają znaczną odporność na działanie niektórych czynników szkodliwych biologicznych. Przykładowo na grzyby, owady oraz gryzonie. Są one niewrażliwe na działanie czynników atmosferycznych. Jedynie pod wpływem długotrwałego, stałego i dużego działania wilgotności ulegają one zniszczeniu. Płyty są niewrażliwe na niskie temperatury. Pod wpływem działania ognia nie zapalają się. Jedynie dochodzi do zwęglenia wiórków wełny drzewnej. Doświadczalnie wykazano, że otynkowane płyty, które były poddawane działaniu ognia o temperaturze wynoszącej 1000°C wykazywały na swojej odwrotnej stronie temperaturę zaledwie 50-70°C. Traciły one przy tym jedynie 1,5% swojego ciężaru. W przypadku bardzo porowatej struktury wewnętrznej płyty posiadają bardzo dużą nasiąkliwość pod wpływem moczenia ich w wodzie. Może ona osiągnąć wartość nawet 70% suchej masy.[segregator uprawnienia budowlane]

Odporność płyt na czynniki

Betony wiórkowo-cementowe

Betony wiórkowe, tak jak inne betony z wypełniaczami organicznymi charakteryzują się dużym zawilgoceniem sorpcyjnym. Ich higroskopijność waha się w granicach 15-27%. Wartość ta uzależniona jest od rodzaju spoiwa oraz mineralizatora. Ważniejsze cechy płyt wiórkowo-cementowych są zawarte w polskich normach o numerze PN-54/B-20155 i PN-54/B-20101. Ciężar objętościowy takich płyt jest uzależniony od rodzaju oraz wymiarów grubości. Waha się on zwykle w granicach 340-600. Duży wpływ na jego wartość ma technologia procesu produkcyjnego płyt. Płyty, które są produkowane w sposób zmechanizowany odznaczają się mniejszym rozrzutem ciężaru objętościowego. Płyty wykonywane ręczne natomiast mają większy rozrzut ciężaru oraz sam ciężar objętościowy.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wytrzymałość na zginanie płyt

Płyty wiórkowo-cementowej charakteryzują się niedużą wytrzymałością na zginanie. Na jej wartość decydujący wpływ ma ciężar objętościowy płyt. Jeżeli zawilgocenie płyt jest krótkotrwałe to nie wpływa to negatywnie na wartość ich wytrzymałości na zginanie. Według polskich norm wytrzymałość tą można określić jako siłę niszczącą. Jest ona oznaczona w kG na wyciętych fragmentach płyt. Fragmenty te mają wymiary 350×500 milimetrów. Wymiar 500 milimetrów odpowiada tutaj szerokości płyty.[akty uprawnienia budowlane]

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie również ma nieznaczną wartość. Ze względu na to jaką strukturę posiadają płyty wiórkowo-cementowe jest ona bardzo trudna do określenia. Z tego powodu w polskich normach nie są sprecyzowane wymagania wytrzymałości na ściskanie dla tych płyt. Próbki płyt, które są przeznaczone do oznaczania ściśliwością płyt wiórkowo-cementowych mają zazwyczaj wymiary 200×200 milimetrów.[uprawnienia budowlane testy]

Izolacyjność płyt wiórkowo-cementowych

Izolacyjność płyt wiórkowo-cementowych jest dobra. Dotyczy to zarówno izolacji cieplnej jak i dźwiękowej. Według Zanczykowskiego współczynnik pochłaniania dźwięków dla tego rodzaju płyt wynosi około 0,15 dla częstotliwości 1000 Hz. Przewodność cieplna w produkcji krajowej dla stanu suchego jest bardzo niska. Jednak patrząc na znaczne zawilgocenie sorpcyjne do obliczeń przyjmowane są wartości normowe podwyższone. Porównując te betony do innych z wypełniaczem organicznym mają one najniższy współczynnik przewodności cieplnej.[uprawnienia budowlane]

Proces produkowania płyt wiórkowo-cementowych

Proces produkowania płyt wiórkowo-cementowych dzieli się na kilka etapów. Możemy wyróżnić tu fazę mineralizowania wypełniacza, zmieszanie z lepiszczem mineralnym, formowanie elementów oraz dojrzewanie. Można wyróżnić dwie metody otrzymywania płyt wiórkowo-cementowych. Są nimi proces mokry oraz suchy. Proces mokry jest szerzej rozpowszechniony. Sama nazwa tych procesów odnosi się do fazy mineralizacji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com