fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odporność ogniowa elektrycznych przewodów i kabli w obiektach

W budynkach kable i elektryczne przewody stanowią bardzo ważny element w celu zapewnienia pożarowego bezpieczeństwa. Ważne jest ich ogniowe obciążenie w budynku, w jakim się je instaluje. Duża liczba przewodów oraz kabli w obiekcie sprawia, że obciążenie ogniowe budynku wzrasta, a ich konstrukcja może powodować rozprzestrzenianie się ognia na pozostałe elementy. Do przyczyn zapalenia się kabli należą m.in. zwarcia powstałe w instalacji oraz inne źródła zewnętrzne ciepła, do jakich można zaliczyć np. palący się przedmiot. Patrząc na to, że kable w budynku prowadzi się w sposób liniowy, ogień przenosić się może na znaczną wysokość budynku, jego kondygnacji czy pomieszczeń. (uprawnienia budowlane 2022)  

Odporność ogniowa elektrycznych przewodów i kabli w obiektach
Odporność ogniowa elektrycznych przewodów i kabli w obiektach

Wyroby budowlane odporne na ogień

Pojęcie budowlanych wyrobów, jakie pojawia się w rozporządzeniu w związku z ich reakcją na ogień to wyroby niezapalne, niepalne, łatwo zapalne, trudno zapalne, słabo rozprzestrzeniające ogień oraz nierozprzestrzeniające ognia. Określenia te ściśle wiążą się z kryteriami, jakie przyjęte zostały w umowny sposób w wycofanych krajowych normach, które prezentują metody badań, jakie im odpowiadają. Są to tylko umowne nazwy, które nie oddają fizycznych cech w rzeczywistości co sprawia, że wyroby określa się jako nierozprzestrzeniające ognia. Jednak w innych warunkach niż normowe mogą ten ogień jednak rozprzestrzeniać.  (uprawnienia budowlane program) 

Właściwości wyrobów i materiałów ujęte w rozporządzeniu

W treści rozporządzenia ograniczone zostało zastosowanie wyrobów i materiałów patrząc na ich toksyczność produktów spalania, dymotwórczość, samogaśnięcie, odpadanie oraz kapanie. Proces związany z określeniem tych cech wzbudza wiele nieporozumień oraz kontrowersji. Duży problem pojawia się u użytkowników, którzy nie posiadają znajomości historycznego kontekstu. Jest to duże utrudnienie zarówno dla inwestorów, projektantów, jak i dla wykonawców czy rzeczoznawców. Pomocą mogą okazać się tu publikacje, do których zalicza się m.in. te wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Podano w niej transpozycje opisowych określeń, które nadal pojawiają się w krajowych budowlanych przepisach, i występuje tu podział na klasy. Klasy te wyraża się symbolami, jakie stosuje się w normach, które są obecnie aktualne. Do takich norm zalicza się PN-EN 13501-6 oraz PN-EN 13501-1.(uprawnienia budowlane) 

Kable jako wyroby budowlane

Zarówno elektryczne przewody, jak i kable to ważne elementy, które wpływają na pożarowe bezpieczeństwo budynków.   (uprawnienia budowlane segregator )  W związku z tym rozporządzenie wydane przez Parlament Europejski oraz Radę Europy o nr. 305/11 zalicza kable oraz elektryczne przewody jako budowlane wyroby. Inne elementy niż elektryczne kable w oprzewodowaniu w treści rozporządzenia zostały pominięte. Są to m.in. zbiorze mocujące elementy, kablowe korytka czy rury. Nie poddaje się tych elementów ocenie odnośnie reakcji na ogień, które to określa europejska norma PN-EN 13501 – 6. Uznaje się to za pewnego rodzaju lukę w wiedzy i trzeba w związku z tym podjąć badawcze prace oraz legislacyjne do tych wyrobów, które jednak nie posiadają statusu budowlanych wyrobów. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com