fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odnawialne źródła energii w Polsce

Całkowity udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Polsce wynosi 11%. W Polsce najczęściej z odnawialnych źródeł energii stosuje się farmy wiatrowe, biomasa i elektrownie wodne, trochę rzadziej biogaz i instalacje solarne. Jednak wśród pojedynczych gospodarstw najczęściej używa się  ogniwa fotowoltaiczne.

Odnawialne zrodla energii
Odnawialne źródła energii

Szczegóły zastosowania odnawialnych źródeł energii

Roczna gęstość promieniowania słonecznego wynosi 950-1250 kWh/m^2, jednak w ciągu roku wartość nasłonecznienia się zmienia, przez co więcej energii uzyskuje się latem, a mniej zimą. Energię wyprodukowaną w dany sposób najczęściej wykorzystuje się do zasilania niektórych urządzeń w domu lub częściej do wspomagania podgrzewania wody. Baterie słoneczne znajdują też częste zastosowanie przy znakach drogowych czy lampach nie podłączonych do sieci elektrycznej. Przy montażu baterii słonecznych ważne jest określenie odpowiedniego kąta nachylenia i znalezienia miejsca o odpowiednim nasłonecznieniu, jednak wszystkie kolektory płaskie posiadają łatwy i jednolity system montażu. W lokalnych gospodarstwach często stosuje się biomasę, która zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Pozwala to zasilić w energię jedno gospodarstw lub całą jednostkę gospodarczą. Do systemów wykorzystujących energie z biomasy zaliczają się kotły dla wszystkich rodzajów drewna, systemy wytwarzania i rozprowadzania biogazu. Biogazownie w sposób wysoce efektywny wytwarzają energie pierwotna z bioodpadów, surowców odnawialnych i innych odpadów organicznych. (testy na egzamin uprawnienia budowlane)

Odnawialne źródła energii w Polsce c.d.

Do szczególnie innowacyjnych technologii zalicza się fermentacja sucha. Wykorzystuje się do tego celu energetyczne resztki, odpady z rolnictwa terenów zielonych.  Produkcja biogazu nie jest szkodliwa dla środowiska. Wytwarza tylko tyle CO2 ile wcześniej zostało wchłonięte przez rośliny podczas ich wzrostu. Planuje się prawie całkowite zastąpienie gazu ziemnego poprzez biogaz. Aby stosować elektrownie wiatrowe należy zapoznać się z miejscami, gdzie występują wiatry najbardziej korzystne dla usadowienia farm, ze względu na intensywność i zmienność wiatru. Obecnie moc turbin wiatrowych w Polsce wynosi około 5807,415 MW . Dość nowatorską techniką jest obecnie otrzymywanie ciepła z energii geotermalnej, do tego wykorzystuje się naturalny poziom temperatury w gruncie. Temperatura ta może wynosić, oczywiście zależnie od warunków geologicznych i klimatu około 10˚C. Jednak wpływ czynników sezonowych zmniejsza sie wraz z ze wzrostem głębokości i stabilizuje się zwykle na około 50 metrze. Przy korzystaniu z energii geotermalnej stosuje się zazwyczaj dwa systemy: zamknięty i otwarty. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane) W systemach zamkniętych roztwór glikolu krąży w rurach ułożonych pionowo lub poziomo, a pompa ciepła obiera ciepło od danego płynu. Systemy otwarte wykorzystują energię termalna zawartą w wodzie gruntowej wprowadzana jest poprzez studnię zrzutową z powrotem do gruntu.

Elektrownie wodne i inne rodzaje energii odnawialnej

Częstym na skale Polski, jednak rzadkim w lokalnych gospodarstwach jest pozyskiwanie energii z elektrowni wodnych.  (segregator z aktami prawnymi na uprawnienia budowlane) Elektrownie wodne charakteryzują się małą zmiennością wydajności w stosunku do elektrowni słonecznych czy wiatrowych, poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych. Oprócz tego takie elektrownie nie zanieczyszczają środowiska. Nie przyczyniają się też do smogu, pozwalają na oszczędzenie surowców, które mogą zostać całkowicie zużyte. Poza tym budowa elektrowni wodnej z wykorzystaniem odpowiedniego ukształtowania terenu jest tańsza niż elektrowni tradycyjnej. Wadami takich elektrowni może być fakt, że ingerują one w środowisko naturalne. Dodatkowo przyczyniają się do zamulania dna rzeki, uniemożliwiają wędrówkę ryb w górę rzeki. Mogą również powodować niszczenie fauny, wciąganej przez turbiny. (uprawnienia budowlane 2019)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com