fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odległość domu od drogi

Jak się okazuje, odległość domu od drogi jest bardzo ważna. Jednak często w tej kwestii mamy do czynienia z niedoinformowaniem, ponieważ w przepisach ogólnych brak jest takich uregulowań. Jedynie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możemy znaleźć tego typu zapisy. Sprawdźmy, w jaki sposób one wyglądają i co jest linią zabezpieczającą. (uprawnienia budowlane cennik) 

Odległość domu od drogi

Linia rozgraniczająca

Kluczowym terminem, który określa odległość, jaka ma występować pomiędzy budynkiem a drogą publiczną jest linia rozgraniczająca. Jest ona sformułowana w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź w warunkach zabudowy. Co może pokazać nam taki plan? Przede wszystkim wskaże, gdzie wytyczona jest prawna granica drogi, czyli właśnie linia rozgraniczająca. Rolą linii rozgraniczającej jest to, że oddziela tereny, które są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną od terenów o przeznaczeniu publicznym: dróg, chodników. W zależności od tego, czy gmina ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy też ma jedynie warunki zabudowy – o oba należy wystąpić.  (uprawnienia budowlane program) 

Linia zabudowy

Jeżeli chodzi o zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to mamy w nim do czynienia także z linią zabudowy.  (uprawnienia budowlane 2023)  Linia zabudowy jest linią obowiązującą, a więc taką, przy której konieczne jest to, by stanął dom. Możemy mieć także do czynienia z linią nieprzekraczalną, a więc z linią, przed którą nie ma prawa stanąć żaden budynek. Co do odpowiednich odległości to nie są one jednoznacznie uwzględnione, jednak szacuje się, że minimalna odległość budynku od linii rozgraniczającej wynosi 5 m. Można także wskazać, że taka linia zabudowy wyznacza front domu sąsiada, ale jedynie w przypadku, gdy dana działka stoi w odległości większej niż minimalna odległość od linii rozgraniczającej.

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa o drogach publicznych jasno dookreśla zapisy, które regulują, w jakiej minimalnej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni należy sytuować obiekty budowlane. Mowa nie tylko o zapisach, które dotyczą samych budynków, ale także i pozostałych budowli. Jedynym warunkiem jest to, by takie budowle znajdowały się przy drogach publicznych. Według ustawy takie odległości wynoszą:

W terenie zabudowy:  (uprawnienia budowlane segregator)   

1) autostrada – 30 m,
2) droga ekspresowa – 20 m,
3) droga ogólnodostępna:
a) krajowa – 10 m,
b) wojewódzka, powiatowa – 8 m,
c) gminna – 6 m.

Poza terenem zabudowy:

1) autostrada – 50 m,
2) droga ekspresowa – 40 m,
3) droga ogólnodostępna:
a) krajowa – 25 m,
b) wojewódzka, powiatowa – 20 m,
c) gminna – 15 m.

Musisz wiedzieć, że jeżeli chcesz uzyskać zgodę na usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż wskazuje ustawa, powinieneś wystąpić w ogóle o taką możliwość. Jeżeli ją uzyskasz, wówczas możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonasz zgłoszenia. Jeśli uzyskasz zgodę, powinieneś ją dołączyć do wniosku o pozwolenie lub do zgłoszenia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com