fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odbiór techniczny prac

Robi się go poprzez skontrolowania wedle obserwacji i pomiarów wyrywkowych zgodności zrobienia murów z technicznymi warunkami zrobienia i panującymi regułami wiązania. Zwłaszcza trzeba skontrolować:

-zgodność formy i centralnych pomiarów ściany z dokumentacją techniczną,

-obszerność muru,

-pomiary luk okiennych i drzwiowych, (uprawnienia budowlane kontakt)

-pionowość płaszczyzny i granic,

-poziomość rzędu cegieł. (uprawnienia budowlane 2021)

Odbiór techniczny i ilościowy prac
Odbiór techniczny i ilościowy prac

Odbiór ilościowy

Panują takie reguły pomiaru ścian przy odbiorze ilościowym:

-liczba robionych prac murowych jest sprawdzana wedle pomiarów z natury czy według planów roboczych,

-ściany z cegły znormalizowanej obszerności jednej cegły i ponad wylicza się wedle ich obszerności w m3,

-ściany z cegły nieznormalizowanej, z bloków, kamieni czy bloków wylicza się w m, (uprawnienia budowlane program)

-obszerność obliczeniową ściany zakłada się wraz ze spoinami,

-obszerność ścian licowanych cegłą o rozmiarach znormalizowanych oblicza się wraz z rzędem licówki,

-Filary i kolumny mierzy się w m3. Filary o średnicy kwadratowej czy prostokątnej wylicza się wedle ich prawdziwej kubatury. Filary i kolumny o średnicy wielobocznej, kołowej czy eliptycznej sprawdza się wedle najmniejszego kwadratu czy prostokąta jaki widnieje na średnicy filaru czy kolumny.

Środek przewozu poziomego

Korzysta się jako środek przewozu poziomego w zwykłych warunkach taczek ze stali lub dwukołowych wózków – janek. Korzystając z takich przyrządów warto zwłaszcza skupiać się na maksymalnym skróceniu jezdni transportu pionowego. W zbliżony sposób robi się miejsce szykowania zapraw. Graniczenie operacji przeładunkowych uzyskujemy dzięki:

-bezpośredniemu wyładunkowi cegły ze środków przewozowych zewnętrznych w punkcie rozładunku przy obiekcie przywożenia cegły w kontenerach, (akty prawne uprawnienia budowlane)

-cegła w kontenerach musi zostać transportowana od razu ze środka przewozu na miejsce pracy.

W przypadku nie posiadania żurawia do przenoszenia cegły, przydadzą się odpowiednie taczki dwukołowe rodzaju kolejowego.

-obszerność spoin poziomych musi równać się 10-15mm, a pionowych 10-20mm,

-pustaki warto umieszczać lukami w stronę dołu,

-do murowania ścian i słupów trzeba korzystać z zapraw cementowo-wapiennych, przy czym poleca się używanie zapraw 1:9 oraz 1:2:10,

-ściany jednego piętra trzeba robić z pustaków o identycznym rodzaju odporności i na zaprawie o takiej samej marce,

-kąty, wykończenia ścian i mury z przewodami dymowymi oraz wentylacyjnymi warto robić z cegły całej.

Grubość spoin

Grubość spoin poziomych musi równać się 15mm, a pionowych 10mm, maksymalne odchyły od normy nie powinny być większe od +/-3mm. Mury warto stawiać na spoinach całych. Odchyły w obszerności ścian zakłada się jak dla ścian z cegły normalnej. Do murowania części da się używać zaprawy wapienne, cementowo-wapienne, cementowe i takie, które mają dodatek kruszywa lekkiego. Typ i odmiana zaprawy musi widnieć w planie. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Ściany nośne w zakresie piętra muszą być zrobione z części identycznej odmiany i marki i zaprawy. W murach nie da się robić wgłębień, wnęk i bruzd. Mury zewnętrzne licowe muszą zostać otynkowane przed przyjściem zimy. Mury podłużne i poprzeczne warto stawiać w tym samym czasie. Kanały dymowe oraz wentylacyjne trzeba robić z cegły ceramicznej czy specjalnie odłożonych na tę okazję części. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com