fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Okładziny z betonu na kruszywie wapiennym

Według K. Flagi i T. Broniewskiego, najlepsze wyniki w wodzie nieruchomej albo o słabym przepływie, wykazują okładziny z betonu na kruszywie wapiennym. Spowodowane jest to sporą szczelnością a także dużą pojemnością reaktywną. Okładzina występująca w środowisku kwaśnym, zużywa się w wolnym tempie przez co zobojętnia środowisko. Badania wykazały, że pozytywne wyniki wyszły zarówno w środowisku ługującym jak i siarczanowym i kwaśnym (uprawnienia budowlane elektryczne).

W przypadku, gdy występuje konieczność betonowania pod wodą ze szkodliwymi składnikami chemicznymi, wskazane jest wykorzystanie:
– cementów wytrzymałych na czynniki chemiczne, czyli na przykład z małą ilością wapna,
– aktywne i z niewielką ilością wapna domieszki do cementu takie jak ziemić okrzemkowa czy pucolany.

Oprócz tego, można izolować cement w betonie przez dodanie do wody zarobowej mydła z zawartością kredy, dodanie do wody lateksów syntetycznych kauczuków butadienostyrenowych bądź wykorzystywanie cementów z zawartością dodatków bitumicznych. Do wody zarobowej można dodać również emulsję bitumiczną. (uprawnienia budowlane testy program).

Ochrona przed parowaniem betonu
Pompowanie betonu przy niskich temperaturach 01

Beton szczelny

Powyższe przykłady oznaczają, że wskazane jest dążenie do uzyskania betonu szczelnego, czyli takiego, który zawiera jak najmniej próżni. W tym przypadku należy wykorzystać zwiększone ilości cementu – min. 300-5-400 kg/m3 betonu. Zamiast tego można używać cementów wysokowartościowych, drobno zmielonych.

Należy dążyć do tego, aby powierzchnia betonu, która jest narażona na agresję była jak najmniejsza. Powierzchnię te powinny stanowić drugorzędne elementy. To ważna zasada podczas tworzenia elementów konstrukcyjnych obiektów.
W przypadku występowania agresywnych cieczy, ważne jest umożliwienie ich jak najszybsze odprowadzenie z powierzchni betonu przy pomocy wytworzenia szczelnych kanalików ściekowych bądź drenów z odpowiednimi skosami. (uprawnienia architektoniczne).

Nadmierne parowanie wody z betonu

W okresie ciepłym, podczas wiosny, lata i jesieni, przy unikniu rys i pęknięć skurczowych, przy jednoczesnym zapewnieniu koniecznej podczas tężenia wilgotności, trzeba powierzchnię betonu zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. Najwiekszego zabezpieczenia potrzeba przy powierzchniach tężejącego betonu w upalne dni letnie, kiedy nasłonecznienie jest duże a także przy wietrze. Występują 4 grupy środków prowadzących do zabezpieczania powierzchni. Pierwszym z nich są powłoki ochronne mające ormę natrysku oraz powłoki malowane. Drugi rodzaj stanowią powłoki ochronne z folii z tworzywa sztucznego. Trzecią metodą są domieszki, które mają za zadanie powstrzymanie nadmiernego parowania betonu. Ostatni rodzaj zabezpieczenia to polewanie betonu wodą. (uprawnienia budowlane przepisy).

Nawilżanie betonu

Nawilżanie betonu przez pierwsze dni tężenia to podstawowy i często wykorzystywany środkiem zabezpieczający przed utratą wody. Polewanie betonu z cementu portlandzkiego wodą, powinno trwać około 7 dni po ułożeniu. Dla innych cementów jak np. PN-63/B-06251 wymaga się , aby ułożony beton utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej: 3 dni przy cemencie glinowym i 14 dni przy cemencie siarczanowo-żużlowym i hutniczym. W przypadku bloków betonowych o większej objętości, okres nawilżania powinien być znacznie dłuższy. Od kilku do kilkunastu dni że względu na powstawanie znacznych naprężeń skurczowych, co ma najczęściej miejsce przy wysokich temperaturach. Wtedy też wilgotny beton jest bardziej elastyczny i nie posiada kruchości, dzięki temu ma mniejszą tendencję do pękania i wytwarzania rys. Dlatego też elementy dużych budowli takich jak np. Zapory wodne polewane są dużą ilością wody przez okres 2-5-3 tygodni i kolejno dalej nawilżane. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Bryty brezentowe i papowe

Długiego okresu nawilżania (10-14 dni) potrzebują też powierzchnie betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych, ze względu na swój rozmiar. Do momentu związania betonu, wykorzystywane są ruchome bryty brezentowe lub papowe, które przemieszcza się w ślad za postępem robót budowlanych. Miejsce wolne nad betonem, nie powinno przekraczać wysokości 10 cm, a dla zmniejszenia efektów operacji słonecznej, bryty powinny być koloru jasnego. Po usunięciu brytów, czyli po około 24h, konieczne jest obfite polewanie betonu wodą. Zdecydowanie rzadziej niż bryty, wykorzystuje się maty trzcinowe czy też słomiane albo z zawartością wody. Bryty jutowe układa podwójnie na chwilę po wytworzeniu betonu. (uprawniania budowlane egzamin).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com