fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ochrona przed korozją

Żeby nie doszło do korozji budowli, konieczne jest zabezpieczenie jej przed zawilgoceniem (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Mnóstwo materiałów budowlanych, które są obecnie stosowane posiadają właściwości higroskopijne. Oznacza to, że wchłaniają one wilgoć z atmosfery. Materiały, które nasiąkną wodą potrafią zimą częściowo lub całkowicie przemarznąć. W efekcie ulegają zniszczeniu. Kolejną przyczyną korozji są związki chemiczne, które najczęściej bywają rozpuszczone w wodzie. Działają one w sposób agresywny na materiały budowlane, co powoduje zniszczenie ich.

Ochrona przed korozją
Ochrona przed korozją

Woda deszczowa również może powodować korozję niektórych materiałów budowlanych. Z racji tego, że nie zawiera w sobie żadnych soli, może je łatwo wypłukać z betonu czy zaprawy. Należy pamiętać o tym, że materiały, które są nasiąknięte wodą charakteryzują się gorszymi właściwościami izolacyjnymi niż materiały suche. Ma to niekorzystny wpływ na warunki użytkowe w pomieszczeniach.

Źródła zawilgocenia

Żeby uniknąć zawilgocenia budowli i stworzyć odpowiednie warunki użytkowe w danym pomieszczeniu, powinno się zastosować różne rodzaje zabezpieczeń. Rodzaj ten jest zależny od:

– typu budowli,

– przeznaczenia pomieszczeń.

Źródłami zawilgoceń mogą być:

– opady atmosferyczne,

– zła wentylacja pomieszczeń,

– za mała grubość ścian,

– wykonanie ścian i stropów z zastosowaniem zapraw,

– woda gruntowa lub przenikająca ze zbiornika albo cieku wodnego,

– ciecze w zbiornikach, osadnikach ścieków, basenach,

– woda lub ścieki, które powstają podczas produkcji (filtry, pompownie, stacje uzdatniania wody), a także w czasie korzystanie z pomieszczeń (pralnie, łaźnie, toalety).

Jednak należy pamiętać, że nie we wszystkich wymienionych przypadkach niezbędne jest zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych. Czasami wystarczy odpowiednio postąpić już na etapie budowy (uprawnienia architektoniczne). Jak można wyeliminować konieczność izolacji przeciwwilgociowych? Powinno się:

– poprawić wentylację wtedy, kiedy w pomieszczeniu budowli jest zła,

– ocieplić dodatkowo ściany, które są za cienkie,

– wysuszyć dokładnie ściany i stropy, zanim budynek trafi do dalszej eksploatacji.

Materiały izolacyjne

Na czym polega zabezpieczenie budowli przed przenikaniem wody? Przede wszystkim na tym, że tworzy się warstwy ochronne z materiałów wodoszczelnych na:

– ścianach,

– stropach,

– podłogach.

Dotyczy to również ich powierzchni. Warstwa ochronna, która przeciwdziała ruchowi wody w pionie to izolacja pozioma. Z kolei warstwa, która przeciwdziała ruchowi wody w poziomie nazywana jest izolacją pionową. Izolacje te można podzielić na trzy rodzaje:

a) lekkie:

– chronią przed przesączeniem się wody w elementy budowli,

– zabezpiecza przed ruchem wody w ścianach ku górze (spowodowane siłami kapilarnymi),

b) średnie:

– chronią przed przesączeniem się wody w elementy budowli,

– zabezpiecza przed ruchem wody w ścianach ku górze (spowodowane siłami kapilarnymi),

c) ciężkie:

– zabezpiecza budowlę przed napływem wody,

– napływ dzieje się na skutek usytuowania całkowitego lub częściowego dolnych pomieszczeń budowli poniżej zwierciadła wody.

W budownictwie zastosowanie znajdują takie materiały jak:

a) papy smołowe i asfaltowe,

b) filce i tkaniny nasycone bitumami:

– juta,

– papa jutowa,

– maty z włókien szklanych,

c) smoły, asfalty, lepiki,

d) domieszki uszczelniające do zapraw i betonów,

e) wyroby ceramiczne:

– płytki klinkierowe, kamionkowe, terakotowe,

f) tworzywa sztuczne:

– folie igelitowe,

– żywice syntetyczne,

g) blachy metalowe:

– stalowe,

– aluminiowe,

– miedziane,

– ołowiane (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Przeciwwilgociowe powłoki ochronne

Przeciwwilgociowe powłoki ochronne wykonuje się wykorzystując wyżej materiały (oprócz domieszek uszczelniających). Domieszki uszczelniające dodaje się do betonów i zapraw. Ich zadaniem jest uszczelnienie struktury wewnętrznej betonów i zapraw. Dzięki temu stają się one trudno przepuszczalne dla wody. Wystarczającą powłoką ochronną jest warstwa, która ma grubość kilku centymetrów.

Warstwa podkładowa jest niezbędna do tego, żeby warstwy izolacyjne dobrze się przykleiły do izolowanych powierzchni. Brak takiej warstwy może doprowadzić do uszkodzenia i nieszczelności izolacji. Powstaje ona z rzadkich roztworów asfaltowych lub emulsji. Należy pamiętać, żeby izolowana powierzchnia była:

– wysuszona,

– oczyszczona,

– bez zagłębień i wypukłości.

Roztwór gruntujący należy nałożyć przy wykorzystaniu szczotki lub pędzla. Należy to wykonać dwu- lub trzykrotnie (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Powinno się pamiętać o tym, żeby kolejną warstwę nałożyć po wyschnięciu poprzedniej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com