fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W konstrukcjach potrzebne jest przeprowadzenie odpowiednich obliczeń nacisków. W przypadku budowli wodnych należy przeprowadzić je zarówno dla stanu budowlanego jak i stanu eksploatacyjnego. Należy pamiętać, że dla stanu eksploatacyjnego należy brać pod uwagę obciążenia pionowe dla dwóch wariantów. Tymi wariantami są wartości minimalne i maksymalne. W przypadku ich obydwu uwzględnia się maksymalne obciążenia poziome. Inne założenia przyjmuje się przy obliczeniach dotyczących naprężeń normalnych. Należy pamiętać, że mają one liniowy rozkład znajdujący się wzdłuż podstawy fundamentu danej konstrukcji. Robi się to przy użyciu wzorów na mimośrodowe ściskanie.[akty uprawnienia budowlane]

Obliczenia nacisków i naprężeń

Zbrojenie

Zbrojenie danej konstrukcji powinno projektować się w kształt słupa o pionowych prętach. Należy odpowiednio dobrać ich minimalną średnicę. Należy pamiętać o odpowiednym związaniu zbrojenia z prętami, które służą zabezpieczeniu przewężenia danego filara przed pękaniem.

Filary jazowe

Dla filarów jazowych należy odpowiednio zbroić ich wnęki w przypadku zamknięć remontowych. Robi się to o 30% lżejsze niż dla zasuwy głównej. Należy pamiętać, że filary o długości większej od 20 metrów niedzielonych dylatacjami możliwe jest wystąpienie pęknięć. Powstają one w skutek termicznych zjawisk oraz skurczowych.[uprawnienia budowlane testy]Aby zapobiec temu niepożądanemu zjawisku powinno uzbrajać się odpowiednio zewnętrzne powierzchnie. Robi się to z wykorzystaniem prętów poziomych o rozstawie wynoszącym od 15 do 25 centymetrów. Ich ilość powinna wynosić między 4 a 6. W przypadku prętów należy odpowiednio jest ze sobą związać, aby umożliwiony był ich montaż. Łączy się je ze zbrojeniem pionowym, które powinny mieć tą samą średnicę. Rozstawia się je jednak rzadziej w odległości wynoszącej od 25 do 35 centymetrów.[uprawnienia budowlane]

Specjalne wymagania dla prętów

W przypadku prętów, które należą do czołowej części filara i są narażone na uderzenia lodów pręty powinno się zagęszczać. Robi się to również dla partii końcowych, które narażone są na działanie wirów i wody. W celu ochrony zewnętrznej powierzchni filarów pręty powinny sięgać w dół filara.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ich głębokość dla średnicy pręta wynoszącej d powinna wynosić od 30d do 40d. Montaż zbrojenia wykonuje się częściowo ze względu na fazy betonowania danych filarów. Ewentualnie można je robić w całości. Wtedy mają one kształt klatek. Pręty w nich łączone są poprzez spawanie i powinno dodać się dodatkowe pręty ukośne, które służą jako zastrzały. Ich zadaniem jest zabezpieczenie sztywności tych klatek podczas transportu oraz procesu betonowania.

Trudności w betonowaniu

Niekiedy występują trudności w procesie betonowania filarów. Takim miejscem jest otoczenie wnęk. Jest to spowodowane przez dużą liczbę elementów wykonanych ze stali, które obejmują szyny główne toczne, szyny rolek przeciwtocznych oraz szyny bocznych rolek dystansyjnych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Przenoszenie obciążeń przez filary

Podczas piętrzenia całość obciążenia od parcia górnej części wody jest przenoszona na czołową ścianę i część światła jazu. W kierunku szerokości przenoszone są obciążenia od parcia wody. Należy pamiętać, że dla niewielkich długości filarów przy dużej szerokości zbrojenie bywa zbędne. Przyczółki występujące w jazie ograniczają go z jednej z dwóch możliwych stron. Jedną z nich jest naturalny brzeg, a drugą nasyp znajdujący się na brzegu. Nasypy mają zazwyczaj przekrój trapezowy, który jest ustawiony prostopadle do rzeki lub ewentualnie może skręcać w stronę górnego biegu. W takim przypadku tworzy on wał czołowy lub boczny.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com