fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obliczanie wartości WWQ

Wartość miarodajnej wielkiej wody zwanej jako WWQ możemy obliczać na różne sposoby. Każdy z nich jednak opiera się na wyznaczonym, konkretnym okresie T. Jednymi z częściej stosowanymi metod jest ta stworzona przez Fostera-Rybkina, Fullera oraz Gumbela. Wszystkie opierają się na prawach hydrologii. W Polsce dostępne są jeszcze metody Dębskiego i Jarockiego. Inne z metod opublikowane zostały w „ Tymczasowych przepisach obliczania wielkich wód o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się”.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Obliczanie wartości WWQ
Obliczanie wartości WWQ

Urządzenia służące do przepuszczania wody

W konstrukcjach piętrzących występuje wiele urządzeń umożliwiających miarodajne przepływy powodziowe. Ogół tych urządzeń jest nazywany urządzeniami upustowymi. Należą do nich między innymi: przelewy powierzchniowe, przelewy lewarowe, spusty i turbiny siłowni wodnych. Z Przelewów powierzchniowych możemy wyróżnić dwa rodzaje. Obydwa wykonywane są ze stali jedne jako otwarte, a drugie zamknięte. Mogą one przepuszczać zróżnicowaną ilość wody.

Światło przelewu – wymiarowanie

Światło przelewu jest sumaryczną szerokością wszystkich otworów przelewowych. Proces jego wymiarowania opiera się na ustaleniu jaką wysokość i szerokość powinny mieć otwory przelewowe. Dobór danego światła można uzależnić od kilku czynników. Jednym z nich jest maksymalna różnica jaka występuje pomiędzy poziomami górnej i dolnej wody.[akty uprawnienia budowlane] Innym ze sposobów jest określenie największych dopuszczalnych prędkości na krańcach ubezpieczeń jazowych. Sposobem może być również określanie minimalnego światła. Robi się to ze względu na maksymalne dopuszczalne wydatki jednostkowe. Wszystkie z wymienionych sposobów mają charakter orientacyjny. Nie da się nimi bardzo dokładnie określić światła przelewu, więc wykorzystuje się je jedynie do wstępnych projektów.[segregator uprawnienia budowlane]

Właściwe sposoby

Dla budowli hydrotechnicznych przeprowadza się właściwe obliczenia. Są one oparte na badaniach modelowych oraz weryfikacji wstępnych obliczeń na nich opartych. Takie sposoby są bardzo ważne głównie z powodu występowania krzywoliniowych lub łamanych wypadów. Często również uzupełnionych o różne przeszkody dla wody.[uprawnienia budowlane] Przeszkodami takimi mogą być zarówno progi, ścianki ażurowe jak i zęby i szykany. Nie da się teoretycznie określić danego wpływu takich urządzeń na bied wody i stopień w jakim zostaje rozproszona energia. Jedynie badania modelowe mogą określić poprawność wykonania zadań przez założone urządzenia. Oprócz tego przy pomocy badań modelowych możemy sprawdzić czy konieczne będzie umocnienie dna rzeki w miejscach poniżej wypadu. Jeśli tak, wskaże ono stopień wyprofilowania umocnień oraz miejsce ich występowania w stosunku do danej budowli piętrzącej.[uprawnienia budowlane testy]

Wody gruntowe pod budowlami

Wody gruntowe poruszają się pod budowlami piętrzącymi. Czasami możliwe jest wystąpienie sufozji gruntu. Jest ona spowodowana spiętrzeniem się wody cieku pod fundamentem danej budowli piętrzącej. Zjawisko to nie jest pożądane. Aby je wyeliminować oraz zapewnić wymaganą stateczność konstrukcji powinno konstruować się konkretny obrys stopy fundamentowej budynku. Musi być on szczególnie rozwinięty i ma zapewniać odpowiednio długą drogę dla procesu filtracji. Jej odpowiednia długość zapewni nam wymaganą redukcję prędkości jaką przybiera filtrująca woda.

Wypór wody

Wyporem wody nazywany jej ciśnienie, które działa na stopę fundamentu danej konstrukcji od strony jej podłoża. Wartość ciśnienia powinna wynosić sumę wysokości ciśnienia hydrostatycznego i mieć taką wartość w każdym punkcie. Jeżeli chcielibyśmy narysować wykres przebiegu tego ciśnienia byłby on linią prostą.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com