fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

Z pewnością wszyscy słyszeli o odwiecznym konflikcie miedzy inwestorami a architektami. Ci pierwsi stawiają na zysk kiedy po drugiej stronie barykady architekci stoją na straży swojej wizji. Jednak teraz mowa o czym innym, o prawdziwej zmorze każdego inwestora -KONSERWATORZE ZABYTKÓW. Przejdźmy zatem do konkretów i pokrótce pomówmy o tym z czym trzeba się liczyć planując prowadzenie prac remontowych w obiektach zabytkowych.

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji 2019 przeprowadzony będzie w maju. Przygotuj się do tego egzaminu z programem dostępnym na stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/program/android

Praca konserwatora zabytków

Według ustawy o ochronie zabytków za każdym razem gdy inwestor planuje przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub innego typu prac budowlanych zobowiązany jest wcześniejszego otrzymania przyzwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodnie z literatura prawa przyzwolenie to jest wymagane także gdy planowana jest zmiana charakteru użytkowania zabytku. Umieszczenia na obiekcie urządzeń technicznych bądź tablic i innych tego typu urządzeń reklamowych oraz gdy na skutek podjętych działań  mogłoby dojść do naruszenia konstrukcji lub trwałej zmiany w wyglądzie zabytku.

Pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku

Decyzja konserwatorska  nie zwalnia nas od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź tez zgłoszenia robót budowlanych. Występując o pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych ważne jest aby do pisma załączyć wcześniej otrzymane  pozwolenie konserwatora. To samo Tychy się w przypadku planowania rozbiórki tego typu obiektów. Jak można zatem zauważyć ustawa o ochronie zabytków i prawo budowlane stanowią przepisy komplementarne, których nie można interpretować odrębnie.

Procedury prawne

Większość inwestorów jest zdania że wspomniane wcześniej procedury prawne są uciążliwe. Po części maja oni racje jednak to właśnie one dbają o nasze dziedzictwie kulturowe. Warto również wspomnieć, że procedury te reguluje się czasowo . Przykładowo konserwator zabytków jest obowiązany zając stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub budowę obiektów budowlanych. Stanowisko to zajmuje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wniosku. Brak opinii traktuje się w tym wypadku jako brak zastrzeżeń do przedstawionej koncepcji i zakresu prac. Zatem całość czasu trwania procedur można względnie oszacować.

Warto jest również pamiętać że ile jest spraw i konserwatorów tyle tez może być rozpatrzeń. Inwestor planujący prowadzenie prac budowlanych w tego typu obiektach po prostu musi się z tym liczyć. Istnieje ryzyko zakupione w pakiecie razem z nieruchomością.

Zatem warto kilkukrotnie przemyśleć inwestowanie w tego typu obiekty. W tych wypadkach nie ma mowy o tak zwanym „ robieniu po kosztach’’

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com