fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pojęcie palności i zapalności

Palność materiałów budowlanych to nic innego, jak ich umiejętność łączenia się z tlenem powietrza. Można je podzielić na materiały:

-palne, które jeśli je podpalimy, będą palić się same w normalnych warunkach atmosferycznych,

-trudno palne, czyli takie, które gdy zostaną zapalone ulegną zwęgleniu, ale po wygaszeniu ognia przestają się palić,

-niepalne, które z normalnych warunkach atmosferycznych nie mogą zostać podpalone. (uprawnienia budowlane kontakt)

Zapalność materiałów budowlanych to cecha charakterystyczna materiałów palnych, która wynika z łatwości podpalenia materiału w stanie wilgotności, jaka odpowiada przestrzeniom zamkniętym. Takie materiały dzielimy na:

-łatwo zapalne, które uda nam się zapalić podpałką,

-średnio zapalne, jakie będą mogły być podpalone w towarzystwie znacznej ilości materiałów łatwo zapalnych,

-trudno zapalne, do podpalenia których potrzeba łatwo i średnio zapalnych materiałów. (uprawnienia budowlane 2021)

Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej

Połączenie budynków z ulicą

Budynki z siedzibami nastawionymi na pobyt ludzi, które mają dostęp tylko z podwórka, muszą mieć powiązanie z ulicą jeżeli wejścia do tych lokali są w przedziale mniejszym niż 30 m od ulicy. Musi to być zapewnione chociażby dzięki sieniom o wymiarach 1,5m, powstałych z materiałów „ogniotrwałych”. Kolejnym aspektem jest sytuacja, jeśli wejścia do tych lokali są w odległości powyżej 30 m od ulicy, poprzez bramy „ogniotrwałe” o szerokości przynajmniej 2,3 m a wysokości 2,85 m w świetle otworu albo przy użyciu przejazdów, który ma szerokość przynajmniej 3 m. (program egzaminu na uprawnienia)

Wyjątki w budynkach o „ogniotrwałej” konstrukcji

W miejscach użyteczności publicznej o konstrukcji „ogniotrwałej” dachów, ścian, stropów możliwe są różne wyjątki:

-schody nie muszą być obudowane (brak ścian klatki schodowej),

-nie muszą pozostawać w niezmiennym układzie, czyli nie mają obowiązku łączyć wszystkich pięter,

-nie ma problemu, żeby miały połączenie z innymi schodami na różnych piętrach, ale trzeba pamiętać o warunkach bezpieczeństwa ogniowego. (uprawnienia budowlane program)

Pod schodami „nieogniotrwałymi” nie jest dozwolone stawianie kominów i otworów na piece.

Inne wymagania

Oprócz opisanych wcześniej podstawowych wymagań ustawa budowlana i zarządzenia wymieniają masę przepisów przeciwogniowych dotyczących świetlików, pieców i kominów, przykładowo:


a.)MC – materiały ogniochronne, które mają wysoką odporność ogniową przy zrobieniu przepisowej próby w ciągu godziny, a są to: wyroby gipsowe, granit średnioziarnisty, cegła porowata wypalona z gliny, bazalt, beton z kruszywem z kamieni ogniochronnych i z cegły, pianobeton, pustaki szklane, piaskowce o lepiszczu wapiennym, płyty azbestowo-cementowe, dachówka ceramiczna i cementowa, cegła dziurawka (o normalnych grubościach ścianek), szkło zbrojone grubości 6 mm. (akty prawne uprawnienia budowlane)
b.) MO – materiały pół-ogniotrwałe, jakich odporność ogniowa nie poddaje się widocznym zmianom podczas przeprowadzenia odpowiedniej próbie zajmującą cztery godziny, np. kwarcyty, czysty piasek kwarcowy, lupki chlorytowe, klinkier.


c.) MOG – materiały ogniotrwałe, które nie ulegają zmianom poprzez działanie dużych temperatur przez czas długi i są stosowane przez to do palenisk, wanien do wytapiania metali, kanałów ogniowych i do innych procesów hutniczych. Do tej rangi należą materiały: magnezytowe, specjalne betony ogniotrwałe, dynasowe, dolomitowe, szamotowe, chromo-magnezytowe, mulitowe itp.
d.) MP – materiały pół-ogniochronne, jakich wytrzymałość ogniowa nie podlega zmianom przy poddaniu próbie w ciągu trzydziestu minut, niektóre z nich dadzą się podpalić, ale nie szybciej niż po pięciu minutach próby. Jest tutaj mowa o wapieniach, twardym drewnie, marmurze, słomie uglinionej, blachach do krycia dachów, papach piaskowanych itp.
e.) MD – materiały ognioodporne, których odporność ogniowa nie ulega modyfikacji przy wykonaniu próby w ciągu dwóch godzin na przykład granit drobnoziarnisty, cegła cementowo-piaskowa, beton z kruszywem z kamieni ognioodpornych, piaskowiec kwarcytowy i żelazisty, zaprawa cementowa.
f.) MN – materiały nieogniochronne, które nie odpowiadają wymaganiom dla materiałów wymienionych wyżej. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com