fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obiekty i tereny sąsiadujące z liniami NN

Podstawowym przesyłowym elementem w elektroenergetycznym systemie są elektroenergetyczne linie posiadające najwyższe napięcie, określane jako linie NN. To budowlane obiekty posiadające najczęściej kratową konstrukcję i przewody, które są rozwieszone pomiędzy nimi. Fundamenty słupów są wyłączone całkowicie z zagospodarowania, a na ich częściach są pewne ograniczenia związane z użytkowaniem. Przy nowych liniach trasy projektuje się tak, aby w pobliżu nie znajdowały się zabudowy mieszkalne. Nie można jednak wykluczyć tego, że po stworzeniu linii w sąsiedztwie mogą pojawiać się budynki. (uprawnienia budowlane 2022)  

Obiekty i tereny sąsiadujące z liniami NN

Lokalizacja budowlanych obiektów w pobliżu linii NN

Lokalizacja wszystkich budowlanych obiektów, jak i zmiana w zagospodarowaniu terenu znajdującego się pod linią oraz w jej bliskim sąsiedztwie wskazuje na konieczność uzgodnienia planowanych inwestycji przez właściciela linii NN z właścicielem nieruchomości. Na obszarze Polski jest to Polska Sieć Elektroenergetyczna SA, czyli operator przesyłowego systemu. Elektroenergetyczna linia NN stanowi źródło, które oddziałuje na środowisko w związku z emisją elektromagnetycznego pola i hałasu. Sytuacja, gdzie przekroczone zostaną ich poziomy dopuszczalne może pojawić się na obszarze, który znajduje się w pobliżu linii bądź pod przewodami. Taki obszar określa się mianem technologicznego pasa. To teren, gdzie występują ograniczenia, które wiążą się z procesem zagospodarowania nieruchomości. Na szerokość pasa wpływa znamionowe napięcie linii oraz seria wykorzystanych słupów.  (uprawnienia budowlane program) 

Działanie elektromagnetycznego pola

Wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wydane dnia 19 grudnia 2019 roku określają zakres emisji elektromagnetycznego pola linii.  (uprawnienia budowlane segregator )   Znajdują się w nim wytyczne odnośnie dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych pól, jakie mogą występować w środowisku. W przypadku miejsc, które są dostępne dla ludzi dopuszcza się poziom energetycznej składowej, która wynosi 10 kV/m, a magnetyczna 60 A/m. Podczas ustalania jaką szerokość posiadać ma technologiczny pas bierze się pod uwagę zasięg działania elektrycznego pola. Pole magnetyczne i jego oddziaływanie nie ma tu żadnego wpływu.(uprawnienia budowlane) 

Szerokość technologicznego pasa

Technologiczny pas posiada szerokość wynoszącą 50 metrów co oznacza, że od osi linii w dwie strony wynosi ona 25 metrów. Oprócz tego obszaru nie występuje nigdzie negatywne działanie na środowisko, a wymagania związane z terenem mieszkalnej zabudowy są spełnione. Nie ma tutaj w związku z tym podstaw do tego, aby ograniczać sposób zagospodarowania, albo wyłączyć większy obszar terenu z użytku. Przepisy obejmujące ochronę środowiska zostaną spełnione na balkonach oraz tarasach mieszkalnych budynków, które zlokalizowane są zaraz za technologicznym pasem. Nie można jedynie stawiać budynków i mieszkań w obrębie technologicznego pasa, kiedy mają one zostać przeznaczone do użytku ludzi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że są budowlane obiekty, dla których nie można wprost zastosować przepisów, które określiłyby w jakiej odległości od elektroenergetycznej linii można je wybudować. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com