fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obiekt małej architektury ogrodowej

Definicję obiektu małej architektury podaje prawo budowlane w art. 3 pkt. 4:

Zgodnie z tym przepisem przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w tym: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury. Ponadto zalicza się do nich posągi i wodotrysk. Obiekty architektury ogrodowej również zalicza się do obiektów małej architektury. Obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice to również mała architektura.

Zaliczenie obiektu do kategorii małej architektury dokonuje się na podstawie wielkości obiektu oraz jego funkcji. Kwalifikowanie obiektu jako obiekt małej architektury wykonany jest dla obiektów których wielkość zbliżona jest do tych, wymienionych w Prawie budowlanym. Dodatkowo jego funkcja powinna być adekwatna do tej w ustawie.

Wśród obiektów małej architektury możemy znaleźć więc:

  • obiekty kultu religijnego,
  • obiekty architektury ogrodowej,
  • budynki , które służą codziennej rekreacji
  • obiekty służące utrzymaniu czystości,

Obiekty architektury powinny być ponadto nieuciążliwe dla ludzi. Pełnić mają funkcje pomocnicze dla budynków głównych.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Prawo budowlane mówi o tym, że do postawienia obiektu małej architektury nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Ponadto, jeśli obiekt ma być usytuowany na prywatnej działce nie jest wymagane nawet zgłoszenie. Tylko obiekty w miejscach publicznych wymagają zgłoszenia tego faktu do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zasady projektowania obiektów małej architektury

Czy do projektowania obiektów małej architektury trzeba posiadać uprawnienia budowlane?

Jedną z zasad projektowania obiektów małej architektury jest to, że altany mają ograniczenie wysokości do 5 m jeśli ma ona dach dwuspadowy. Jeśli dach ma inny kształt to altana musi mieć maksymalnie 4 m wysokości. Wysokość ta liczona jest od poziomu gruntu, do najwyższego punktu na dachu.

Drugą kwestią jest to, że liczba obiektów małej architektury nie może być większa niż 2 sztuki na każde 500 m² powierzchni.

Odległości, które muszą spełniać takie obiekty to:

  • 4 metry – od granicy do ściany altany zwróconej ku granicy. Może na ścianie tej wtedy znajdować się wejście do altany lub okna.
  • 3 m – od granicy do ściany altany zwróconej ku granicy. Nie może na ścianie tej wtedy znajdować się wejście do altany oraz okna.
  • 1,5 m – od granicy działki jeśli sąsiad usytuował na swojej działce w takiej samej odległości taki sam obiekt.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com