fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustawa dotycząca architektów i inżynierów budownictwa

Godnym uwagi jest fakt, że prowadzi się prace nad wprowadzeniem nowych regulacji do zawodu inżyniera budownictwa oraz architekta. Istotnie pracuje nad tym Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Planuje się, że obie profesje, jako zawody zaufania publicznego będę uregulowane osobnymi ustawami. Oczywiście takie działanie ma swoje uzasadnienie. Chodzi o to, aby nadać tym zawodom odpowiedniej rangi oraz zaakcentować ich samodzielność (egzamin na uprawnienia budowlane). Co więcej ważne jest, aby stały się niezależne w poszczególnych samorządach zawodowych. Zmiany w tym zakresie konsultowano z przedstawicielami Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krajowej Izby Architektów RP. Dodatkowo w sprawie projektów skonsultowano się z samorządami. Jak bowiem wiadomo zawody architekta inżyniera budownictwa zawsze będą się ze sobą uzupełniać.

Ustawa dotycząca architektów i inżynierów budownictwa

Likwidacja specjalności architektonicznej

Istotnie jedną z podstawowych zmian, które planuje się wprowadzić jest likwidacja ww. specjalności. Natomiast rekompensatą będzie rozszerzenie zakresu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wówczas obejmie ona również architekturę wybranych obiektów (program na uprawnienia budowlane). Takie działanie jest podyktowane tym, iż najwięcej osób posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nowe przepisy a egzamin

Z pewnością sporym ułatwieniem jest to,  że nowe przepisy zwalniają inżynierów budownictwa z konieczności zdawania egzaminu w Izbie Architektów. Otóż zaraz po uzyskaniu uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń inżynier będzie uprawniony do projektowania również w zakresie architektury obiektów budowlanych. Dotyczy to obiektów, które znajdują się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Taki obszar nie może być objęty ochroną na podstawie ustaleń tego planu lub przepisów odrębnych; o kubaturze do 1000 m³ zlokalizowanych w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. Powyższe informacje wynikają z ustawy Prawo budowlane (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Kierowanie robotami budowlanymi

Istotnie w projektach zachowano obecny stan prawny w zakresie kierowania robotami budowlanymi. W związku z tym ww. robotami mogą kierować inżynier budownictwa oraz architekt (program egzamin uprawnienia 2019). Natomiast w projekcie zaznacza się, iż kierownik budowy, inżynier budowlany oraz architekt mogą kierować robotami budowlanymi tylko w  zakresie, w którym posiadają uprawnienia. Z kolei w innym przypadku wymaga się zaangażowania pracowników, którzy posiadają odpowiednie kompetencje.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com