fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Normalizacja i unifikacja

Przesłankami do normalizacji elementów są:

– moduł przekrojów,

– typizacja przekrojów,

– gabaryty elementów.

Normalizacja i unifikacja
Normalizacja i unifikacja

Jednak normalizacja łączy się bezpośrednio z unifikacją (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). W momencie, kiedy nie ma unifikacji danych wyjściowych do projektowania, to normalizacja nie wystarczy. Idealnym przykładem, który obrazuje związek pomiędzy normalizacją a unifikacją są typowe, prefabrykowane ramy okienne w żelbecie, które:

– zapewniają dobre rozwiązanie zakładania szyb,

– zapewniają szczelność okien,

– podlegają łatwemu montażowi,

– uwzględniają obciążenia,

– spełniają wymagania estetyczne.

Można je traktować jako znormalizowane, jednak musi został spełniony warunek, który mówi o tym, że ich wymiary oraz asortyment typów pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania. Właśnie w tym momencie można spotkać trudność traktowania projektu typowego jako normy.

Zanim zastosuje się w typizacji normy i elementy znormalizowane, żeby móc uzyskać np. znormalizowanie dźwigary, konieczna jest unifikacja:

– obciążeń, które na nie działają,

– odległości pomiędzy nimi,

– ukształtowania konstrukcyjnego.

Żeby mogło do tego dojść, konieczna jest unifikacja poniższych wymagań:

– technologicznych,

– architektonicznych,

– konstrukcyjnych.

W nawiązaniu do powyższego technolodzy powinni zunifikować:

– siatki słupów,

– wysokości pomieszczeń,

– inne gabaryty przestrzenne.

W gestii specjalistów budowlanych jest zweryfikowanie ustalonych parametrów technicznych (światło lub przewodność cieplna).

Projektowanie typowe powinno być stworzone na podstawie:

– badań i studiów istniejących już osiągnięć technicznych, które służą dla tego samego bądź podobnego celu,

– typowych układach funkcjonalnych, które wynikają z rozwijającej się technologii,

– alternatywnych rozwiązań, które pozwalają na wybranie ograniczonej ilości typów,

– optymalnych wskaźnikach techniczno-ekonomicznych,

– szerokiego zastosowania znormalizowanych oraz standardowych elementów oraz materiałów (nauka do uprawnień architektonicznych).

Projekt typowy opracowuje się zgodnie z poniższymi wymaganiami:

– zgodnie z obowiązującymi przepisami i modułem budownictwa przemysłowego,

– z myślą o jednolitym charakterze architektury przemysłowej w Polsce,

– dostatecznie szczegółowo oraz wzorcowo, tak pod względem treści, jak i formy wy konania,

– dla szerokich potrzeb i częstego stosowania,

– stosownie do warunków ekonomicznych w danym okresie rozwoju ekonomicznego.

Rozwój typizacji

Żeby można było zastosować wcześniej wspomniane metody, należy ustalić program i zakres prac. Warunkami rozwoju typizacji są:

– koordynacja zamierzeń,

– kontrola postępu prac.

Jest to ważne w przypadku:

– jednolitości programowania,

– odpowiedniego podziału zagadnień pomiędzy jednostki projektodawcze,

– kontroli realizacji.

Dzięki centralnemu rozwiązywaniu problemów typizacji udało się zyskać dobre wyniki i prawidłowość opracowań poszczególnych zagadnień i tematów.

Kolejność prac typizacyjnych oraz szczegółowy zakres określa się poprzez:

– wieloletnie programy etapowe, które wiążą się z perspektywicznymi planami poszczególnych działów,

– roczne plany danych jednostek (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Dzięki temu postępowaniu można ustalić, że aktualnie typizacja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa skupia się na pięciu grupach, które masowo się powtarzają. Mowa tutaj o grupach takich jak:

– elementy budowlane,

– ustroje budowlane,

– segmenty i sekcje budynków,

– budynki i budowle przemysłowe,

– zakłady i wyodrębnione oddziały.

Masowość występowania pozwala na określenie hierarchii potrzeb oraz racjonalnego wykorzystywania sił twórczych. W związku z tym w momencie ustalania programów typizacyjnych należy uwzględnić to, że często nie da się objąć tym programem wszystkich obiektów, które występują w budownictwie przemysłowym. Spowodowane to jest przede wszystkim ich ilością oraz tym, że na skutek rozwoju techniki projekty mogą przestać być aktualne.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com