fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badanie kondygnacji

Jak chcemy ustalić, czy możliwe jest by ściana ustawiona na belkach uprzednio wykonanego szkieletu dźwigała swój ciężar z szeregu kondygnacji, ale bez obciążania belek i słupów, trzeba zbadać na tej kondygnacji pionowe odkształcenia słupów i muru ceglanego bez otworów. Dobrze by było, gdyby wysokość tej kondygnacji wynosiła h – 4m, belki 0,20m, a wysokość ściany od wierzchu dolnej belki do spodu górnej 3,80m. Ustalamy, że dolna belka nie ugina się na skutek podmurowania. (program egzaminu na uprawnienia)

Niskie budynki
Niskie budynki

Słup żelbetowy

Prawidłowy słup żelbetowy wytrzymuje naprężenie 50 kG/cm2 przy wytrzymałości betonu 140 kG/cm2. (uprawnienia budowlane 2021)

To założenie jest wyłącznie przybliżone, bo skurcz betonu i zaprawy może się różnić zależnie od ilości wody, sposobu wykonania czy nawet pogody w czasie robót. Jednak można wywnioskować, że gdyby nie było pierwotnego skurczu zaprawy, a mur był doprowadzony pod spód wyżej leżącej belki, to patrząc na to, że 8’c < jak również 8’c < Az, to nie tylko poszczególne pola muru nie obciążałyby belek i słupów, ale również współdziałałyby ze szkieletem przy przenoszeniu innych obciążeń pionowych. Zupełne wyeliminowanie wpływu skurczu byłoby możliwe jedynie, jeśli po wykonaniu szkieletu murować poszczególne piętra od dołu z przerwami w czasie. Po wymurowaniu pierwszej kondygnacji odczekać pewien okres czasu, aż ona się skurczy, następnie dobrze uszczelnić poziomą szczelinę między tym murem i belką nad nim położoną i dopiero murować następną kondygnację i tak dalej. (uprawnienia budowlane program)

Czas potrzebny na zakończenie osiadania zaprawy potrafi wynosić dla zaprawy wapiennej od kilku dni do kilku tygodni, wszystko zależy od warunków pogodowych. Natomiast jest stosunkowo krótki dla zaprawy cementowej – pół dnia do kilku dni. Można wywnioskować, że przy użyciu zaprawy cementowej bądź silniejszej cementowo-wapiennej sposób powyższy przyniesie pozytywne rezultaty.

Konstrukcja niezbyt wysokich budynków

W takich właśnie budynkach da się umieścić ścianę zewnętrzną poza szkieletem w taki sposób, żeby udźwignęła swój ciężar. Wtedy obciążenia poziome od wiatru są przenoszone ze ściany na szkielet za pośrednictwem płyt, słupów czy belek o które ściany się opierają. Czasem można ściany usztywnić przeciwko wyboczeniu, wiążąc je kotwami ze szkieletu. Kotwy i miejsca podparcia ścian w kierunku poziomym o elementy szkieletu muszą być urządzone tak, żeby pozwalały na samodzielne osiadanie ściany szkieletu. Przy takim systemie konstrukcji, używając wytrzymałość muru na ściskanie, uwalnia się szkielet od dźwigania ściany zewnętrznej. Wpływa to na obniżenie kosztów budowy. Dopuszczalne naprężenie w murze to 10 kG/cm2, a ciężar objętościowy 1800 kG/m3. Mając tę wiedzę można bez problemu obliczyć najwyższą teoretycznie możliwą wysokość pełnej ściany o niezmiennej grubości, ustawione według wcześniej opisanych wskazówek. W praktyce graniczna wysokość nie przekracza 30m przez osłabienia ścian otworami. Wysokość również nie może być zbyt duża, przez nierównomierne osiadanie szkieletu i muru, które może prowadzić do pęknięć ścianek działowych, instalacji, tynków. (uprawnienia budowlane kontakt)

Ściana grubości pół cegły

Sposób opisany wyżej jest szczególnie stosowany w halach, w których ściany mają grubość pół cegły. Przy takich ścianach o wiele prościej jest prawidłowo uszczelnić poziomą szczelinę pod belką, w przeciwieństwie do tych  w murach o grubości 1,5-2 cegły, stosowanych w budynkach mieszkalnych. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Belki szkieletu z wypełnieniem o grubości V2 cegły, w założeniu uszczelnienia ponad murem, mogą być liczone tylko na obciążenia poziome od wiatru, które przenoszą na słupy. Jeżeli w pewnym polu szkieletu jest otwór, okno albo drzwi, to belka nad nim położona musi być obliczona na ciężar wyżej leżącego muru. Konstrukcje tego rodzaju wykonywa się jako mur ceglany z pozostawieniem bruzd lub pionowych kanałów, do których wstawia się uzbrojenie i zabetonowuje się.  Takie budynki traktować można pod względem pracy statycznej i stateczności jak budynki ze ścianami nośnymi masywnymi lub jak budynki szkieletowe, bądź nawet jak budynki konstrukcji mieszanej w zależności od sposobu połączenia ścian z konstrukcją belek poprzecznych oraz stropów i od rodzaju usztywnień poziomych i pionowych. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com