fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Naziemne masy i grunty jako budowlane odpady

Naziemne masy, jakie wywozi się poza teren na którym przeprowadzana jest inwestycja zgodnie z ustawą o odpadach trzeba zagospodarować w odpowiedni sposób. Na inne nieruchomości nawożone grunty to grunty czyste, które w żaden sposób nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz dla ludzi. Odzyskiem odpadów określa się proces polegający na rozmieszczeniu nawiezionych ziemnych mas na istniejącym już gruncie. W związku z tym procesem należy uzyskać odpowiednie zezwolenie związane z przetwarzaniem odpadów przez osobę władającą danym terenem działki, na której to zwozi się grunt. Musi zostać udokumentowane także to, jaka ilość oraz jakość gruntu jest transportowana na nieruchomość.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Naziemne masy i grunty jako budowlane odpady
Naziemne masy i grunty jako budowlane odpady

Odpady po pracach geotechnicznych

Warto mieć na uwadze to, że nie tylko grunty pochodzące z wykopów są odpadem. Odpad przybierający postać ziemnych mas i gruntowych mieszanin z innymi materiałami powstaje również podczas przeprowadzania prac geotechnicznych, do których można zaliczyć m.in. drążenie tuneli, wykonywanie szczelinowych ścian, wiercenie kolumn i pali, które wzmacniają podłoże i są jednocześnie inne, niż całkowite przemieszczeniowe. Urobek, który składa się z gruntu albo z mieszaniny gruntu z cementowym zaczynem bądź z cementem także poddaje się badaniom pod kątem zanieczyszczeń i należy zaklasyfikować go do odpowiedniego kodu odpadowego. Zgodnie z zasadą bliskości ujętą w ustawie, gospodarowanie odpadów trzeba przeprowadzać głównie na placach budowy.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Transport gruntu

Transportowany grunt z pierwotnego miejsca klasyfikuje się jako odpad, a niekiedy jako odpad o charakterze niebezpiecznym, czyli ziemia oraz gleba, a także kamienie, które zawierają niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku o numerze 1357/2014 dokonuje się klasyfikacji pod kątem kodu odpadu. Stwierdza się, czy jest to czysty grunt, czy grunt niebezpieczny. Rozporządzenie to zastępuje załącznik nr III do dyrektywy 2008/98/WE wydanej przez Parlament Europejski i Radę odnośnie kwestii związanej z odpadami. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Wymiana gruntu

Stosowana powszechnie wymiana gruntu, która ma na celu częściowo bądź całkowicie wzmocnić podłoże podlega wymaganiom, jakie są aktualnie obowiązujące.   (uprawnienia budowlane 2022) Długofalowa perspektywa wskazuje, że słaby rodzaj gruntu przewozi się na teren po dawnych wyrobiskach, do których można zaliczyć np. kopanie kruszywa albo węgla. W przyszłości będą to inwestycyjne tereny. Takie działki mają podlegać ulepszeniom, a także oczyszczeniem ze słabego gruntowego podłoża w związku z przemieszczeniem tam gruntów, które stanowią problem w ich lokalizacji, jaką miały wcześniej. Nie ekologicznym elementem inżynierskiej praktyki jest zaprojektowanie wymiany gruntu zamiast zastosowania nowoczesnych metod mających na celu wzmocnienie podłoża w danym miejscu poprzez konsolidację, wzmacniające kolumny czy stabilizację. Warto eliminować takie nie ekologiczne elementy wszędzie tam, gdzie tylko występuje taka możliwość.  (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com