fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Mrozoodporność hydrotechnicznego betonu

Ważną właściwością hydrotechnicznego betonu w naszym klimacie jest jego mrozoodporność. W alpejskich krajach obserwuje się dużo mniejszą ilość przejść temperaturowych przez 0°C. Na przykładzie Austrii można opisać powstałe tam uszkodzenia w zaporach. (uprawnienia budowlane 2022) Wiążą się one z mrozowymi uszkodzeniami oraz z przeciekami na roboczych szwach. Europejska norma wskazuje jedynie wymagania , które muszą zostać spełnione dla klasy XF. Beton napowietrza się tak, aby poziom kształtował się od 4% wzwyż. Napowietrzenie nie zależy od uziarnienia betonu. (uprawnienia budowlane program) Jednak przy najbardziej typowych budowlach śródlądowych wodnych przy klasie związaną z ekspozycją XF3, wymaga się minimalnych wytrzymałościowych klas C30/37, maksymalnego poziomu w/c=-0,50. Cement musi znajdować się tu w minimalnej ilości wynoszącej 320 kg/m³.

Mrozoodporność hydrotechnicznego betonu
Mrozoodporność hydrotechnicznego betonu

Masywne bloki z hydrotechnicznych betonów

Mając na uwadze masywne bloki hydrotechnicznego betonu ilość cementu wynosząca 320 kg/m³ jest zbyt duża, nawet w przypadku zastosowania hutniczego cementu, który posiada niski poziom ciepła hydratacji. Norma krajowa rozszerzyła normę europejską, i w związku z tym można stosować kruszywa, które posiadają różny poziom maksymalnego uziarnienia. Minimalny poziom związany z napowietrzeniem betonu uzależniony jest od uziarnienia maksymalnego kruszywa. Niestety minimalna ilość cementu nie została określona w normie. W związku z tym prowadzi to niekiedy do poważnym implikacji. Beton pobrany do laboratoryjnych próbek spełnić może wymagania dotyczące mrozoodporności, a beton znajdujący się w masywnej konstrukcji, który dojrzewa w za wysokiej temperaturze jest narażony na powstawanie mikrouszkodzeń. Jego mrozoodporność w związku z tym spada.(uprawnienia budowlane kontakt)

Korelacja między zwykłą a hydrotechniczną metodą badania mrozoodporności

W wielu publikacjach już od lat opisywano brak korelacji między wynikami z badania mrozoodporności hydrotechnicznego betonu za pomocą metody zwykłej i hydrotechnicznej. Dodatkowo zaznaczano, że hydrotechniczna metoda badań jest bardzo wymagająca. Technologiczne studium hydrotechnicznego betonu przeprowadzone w latach od 2013 do 2014 także potwierdziło tą teorię. Dokonano tu także pierwszych spostrzeżeń odnośnie stosowania lotnego popiołu i jego wpływu na mrozoodporność hydrotechnicznego betonu. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Wykorzystanie dokumentu WTWiO przez projektantów

Projektant musi wyspecyfikować hydrotechniczny beton, który będzie mieć wymagany poziom mrozoodporności F. Oznacza to, że jest on badany zwykłą metodą, tak jak przy zwykłym betonie. Podczas projektowania składu jaki musi zawierać beton oraz ustalania dopuszczalnego maksymalnego stosunku w/c, który to podporządkowuje się do stopni założonych mrozoodporności M, zaczynają pojawiać się wątpliwości. Skonfrontowanie dwóch metod podczas kontrolowania jakości może nieść nieprzyjemne skutki. Ma to związek z tym, że przy hydrotechnicznych betonach z gruboziarnistym kruszywem hydrotechniczna metoda jest bardziej wymagająca niż metoda zwykła. Zaprojektowany i w dalszej kolejności przebadany beton na mrozoodporność F200 zazwyczaj nie spełnia wymagań, jakie są stawiane mrozoodporności wynoszącej M200. Chcąc postępować zgodnie z obowiązującym prawem oraz zachować merytoryczną poprawność trzeba do projektowania przyjąć mrozoodporność F badając go zwykłą metodą, a potem niezwłocznie zbadać mrozoodporność M za pomocą hydrotechnicznej metody. (uprawnienia budowlane program)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com