fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Postanowienia ogólne

 • Przy budowie rusztowań może pracować osoba, która spełnia następujące warunki:
  1. została dopuszczona do prac na wysokości przez lekarza, posiada dobry stan zdrowia,
  2. ukończyła 18 lat,
  3. posiada uprawnienia w zakresie montażu rusztowań
 • Warunki dopuszczenia do pracy:
  1. pracownik musi być trzeźwy i wypoczęty,
  2. pracownik powinien być ubrany w odzież roboczą oraz posiadać atestowany sprzęt bezpieczeństwa, taki jak szelki, linki,

Rys. Rusztowanie typu ramowego

 

Montaż rusztowania

 • Przed przystąpieniem montażu rusztowania należy zapoznać się z dokumentacja techniczną oraz wytycznymi kierownika
 • Podczas przygotowywania materiałów należy sprawdzić czy elementy metalowe nie są skorodowane lub pogięte, a drewniane podesty przygniłe, popękane oraz odpowiedniej
 • Wyznaczyć i oznakować teren budowy rusztowania (w odległości nie mniejszej niż 6 m od miejsca budowy umieścić tablice ostrzegawcze z napisem „UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI”) oraz przygotować podłoże poprzez wyrównanie terenu i usunięcie zbędnych elementów.
 • Sprawdzić czy podłoże zapewnia stabilność oraz zapewnić odpływ wód opadowych.
 • Podczas wykonywania prac na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, umocowanymi do stałych elementów
 • Konstrukcja rusztowania powinna być montowana zgodnie z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNO RUCHOWĄ danego rusztowania lub zatwierdzonego
 • Przejścia w pobliżu rusztowań lub pod rusztowaniami powinny być zabezpieczone szczelnymi daszkami ochronnymi ze spadkiem w stronę budowli.
 • Rusztowania o konstrukcji stalowej powinny być uziemione i chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi (PN – 78/M. – 47900/01).11) Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przeznadzór techniczny, potwierdzony stosownym protokołem.
 • Na rusztowaniu należy wywiesić tablice informacyjną o odebraniu rusztowania i dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

 

Rys. Rusztowanie typu PLETTAC

 1. 1stopa rusztowania
 2. rama stalowa
 3. poręcz p10jedyńcza
 4. poręcz czołowa
 5. stężenie ukośne
 6. rama górna czołowa
 7. p0dest drewniany lub stalowy
 8. podest komunikacyiny z drabiną
 9. słupek p0ręczy
 10. kotwa
 11. burta czołowa
 12. złącze kryżowe
 13. burta wzdłużna
 14. dolne mocowanie stężenia

 

Demontaż rusztowania

 • Pracownicy biorący udział w demontażu rusztowania musza stosować atestowane szelki bezpieczeństwa.
 • Demontaż rusztowania należy przeprowadzać od najwyższej kondygnacji, przy zachowaniu stabilności całego
 • Przed rozpoczęciem demontażu należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa (w odległości nie mniejszej niż 6 m od miejsca rozbiórki umieścić tablicę ostrzegawcze o treści „UWAGA PRACE  NA WYSOKOŚCI”).

 

Montowania i demontowania rusztowań zabrania się:

 1. o zmroku, jeśli nie ma odpowiedniego oświetlenia,
 2. w czasie mgły, opadów atmosferycznych, gołoledzi
 3. w czasie burzy i wiatru o prędkości powyżej 10 m/s,
 4. w odległości od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej mniejszej niż:
 • linia NN – 2 m
 • linia WN do 15 kV – 5 m
 • linia WN do 30 kV – 10 m
 • linia WN > 30 kV – 15 m

W trakcie eksploatacji, dozór powinien codziennie kontrolować stan techniczny rusztowań.

Wszystkie wypadki przy pracy należy zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu, zaś stanowisko pracy winno pozostać w takim stanie, w jakim wypadek się zdarzył.

W sytuacji złego samopoczucia monter rusztowań powinien zgłosić to swojemu przełożonemu, by uzyskać zwolnienie od pracy na wysokośc

 

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com