fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Fazy wykonania tunelu metodą berlińską

Tunel kolei podziemnej w Berlinie (U-Bahn) jest idealnym przykładem tunelu, który powstał zgodnie z metodą berlińską (program na uprawnienia budowlane). Tunel ten ma kształt prostokąta, w którym wykorzystana obudowa jest z żelbetu. Grunt, w którym wykonano tunel, był z piasków, które charakteryzowały się dużą przepuszczalnością. Z tego powodu możliwe było zastosowanie obniżania poziomu wody gruntowej za pomocą z studni.

Tunel samochodowy w Rotterdamie wykonano metodą zatapiania gotowych odcinków. Z kolei podczas budowy dojazdów do tego tunelu zastosowano także odmianę metody berlińskiej.

gotowych odcinków tunelu
gotowych odcinków tunelu

Metoda opuszczania gotowych odcinków tunelu

Wykonanie budowli poprzez opuszczanie gotowych odcinków tunelu jest możliwe wtedy, kiedy:

– warunki gruntowe nie pozwalają na wykonanie budowli podziemnej metodami tunelowymi (metodą górniczą lub tarczową),

– wykonanie robót metodami otwartych wykopów jest niewskazane ze względów technicznych lub ekonomicznych.

Jest to metoda, która polega na wykonywaniu robót w pewnych fazach. Są one następujące:

1) przygotowanie konstrukcji obudowy tunelu w korzystnych warunkach na powierzchni terenu,

2) opuszczenie konstrukcji obudowy tunelu na potrzebną głębokość w miejscu, gdzie ma ona pracować,

3) po opuszczeniu należy wykonać złącza kilku odcinków tuneli w ten sposób, żeby budowla mogła pracować jako całość.

Należy pamiętać o tym, że nie jest to nowa metoda. Zastosowano ją w większej skali już na początku XX wieku (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Miało to miejsce podczas budowy linii metra paryskiego, przy jej przejściu pod Sekwaną. Wykonano nią nie tylko odcinki szlakowe, które były pomiędzy stacjami, ale także całą stację Saint Michel.

Na powierzchni ulicy wykonano konstrukcję stacji, która miała formę skrzyni metalowej. Skrzynia ta miała kształt tunelu stacyjnego, którą betonowano w miarę opuszczania. Dolna część skrzyni była komorą kesonową. Spowodowane to było tym, że pracę wykonywano stosując sprężone powietrze. W taki sposób wykonano jeszcze kilka innych budowli w innych miastach.

Wady opuszczania gotowych odcinków tunelu

Istnieje wiele niedogodności, które bezpośrednio wiążą się z opuszczaniem gotowych odcinków tunelu z powierzchni ulic. Minusy te w wielu sytuacjach blokują możliwość zastosowania tej metody (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Może to mieć miejsce np. wtedy, kiedy przy opuszczaniu gotowego odcinka tunelu przeszkadzają urządzenie podziemne, które istnieją w ulicy. Wcześniej powinno się je usunąć bądź przełożyć na inne ulice, jednak nie zawsze jest to możliwe. Dodatkowo dużą niedogodnością jest także najczęściej brak miejsca na powierzchni ulicy na budowę odcinka całej konstrukcji tunelu.

Z powyższych powodów stosowano tę metodę stosunkowo rzadko. Dopiero ostatnimi czasy zrealizowano za jej pomocą szereg tuneli. Najczęściej były to tunele podwodne. Spowodowane to było tym, że podczas ich budowy metoda ta wykazuje wiele zasadniczych korzystnych cech. Gotowy odcinek konstrukcji tunelu może być wykonany na stoczni w formie skrzyni (kesonu). Jest to podobne do wykonywania budowy nadbrzeży portowych. Następnie skrzynia taka po odpowiednim zabezpieczeniu jej spławiana jest na miejsce budowy. Zabezpieczenie to polega na czasowym zamknięciu za pomocą przepon z dwóch końców. Odległość transportu wodnego takiej pływającej skrzyni nie odgrywa tu większej roli ani ze względu na trudności techniczne, ani koszty.

W łatwy sposób można wykonać w dnie rzeki rów podwodny. Do niego opuszcza się następnie skrzynie, które są kolejnym odcinkiem budowli. Trudności nie sprawia szczelne połączenie skrzyń tego typu ze sobą. W efekcie całość budowli można wykonać w sposób ekonomiczny, a także w krótkim okresie czasu. Spowodowane to jest tym, że proces zatapiania gotowych odcinków przebiega bardzo szybko, zwykle w ciągu kilku godzin (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com