fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przepisy jakie należy znać

Kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane muszą posiadać ogromną wiedzę w zakresie określonym przepisami prawa. Dane przepisy, których znajomością musi popisać się osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane znajdziesz na stronie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: https://www.piib.org.pl/krajowa-komisja-kwalifikacyjna-left2-133

Przepisy prawa dotyczą między innymi norm i odległości jakie muszą spełniać dane budynki, pomieszczenia, bądź urządzenia. Znajomość przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane oraz w przyszłej praktyce inżynierskiej jest niezwykle isotna.

masa przepisów na uprawnienia
masa przepisów na uprawnienia

Warunki – zbiorniki na nieczystości

Przykładem może być zbiornik bezodpływowy na nieczystości. Kierownik budowy musi wykazać się ogromną wiedzą na ten temat. Powinien wiedzieć, że zbiornik taki można sytuować tylko na działkach nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Musi wiedzieć jakie odległości zachować od budynków użytkowych, od granicy działki oraz od ciągów pieszych i dróg. Poza określonymi odległościami zbiornik taki, aby uznano go za wybudowany zgodnie z przepisami BHP, musi być szczelny. Wyciek ścieków z takiego zbiornika może powodować przedostawanie się nieczystości do gruntu, a stąd już szybka droga do wody pitnej. Sytuacja taka może powodować choroby mieszkańców spożywających taką wodę, dlatego tak ważne jest aby kierownik i projektant mieli wiedzę w tym zakresie.

 

Warunki – miejsca parkingowe

Kierownik i projektant muszą znać szczegóły sytuowania miejsc parkingowych oraz ich wymiary w zależności od sposobu parkowania pojazdów na danym miejscu. Powinni wiedzieć że odległości te uzależnione są od ilości  stanowisk postojowych. Muszą wykazać się wiedzą na temat nawierzchni jaką pokryć stanowiska postojowe oraz drogi manewrowe. Muszą wiedzieć czy dany parking powinien posiadać miejsca dla osób niepełnosprawnych i w jakich ilościach. Brak informacji w tym zakresie może powodować problemy w ergonomiczności korzystania z parkingu. Może też powodować negatywne skutki dla zdrowia w przypadku nie zachowania odpowiednich odległości od użytkowanych budynków. Brak takiej wiedzy może być powodem wdychania nadmiernej ilości spalin przez osoby korzystające z danego obiektu np. przedszkola. Nikt z nas nie chciałby aby jego dziecko uczęszczało do takiego miejsca.

Warunki oświetlenie

Osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie muszą wykazać się wiedzą na wielu płaszczyznach. Powinni znać np. warunki oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń. Muszą wiedzieć czy dane pomieszczenie powinno mieć dostęp do światła dziennego, jaką powierzchnię okien należy przewidzieć dla danego pomieszczenia, czy pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi mogą być oświetlone tylko światłem sztucznym itd.

 

Podsumowanie

Jest wiele pytań na które inżynier pełniących samodzielne funkcje musi odpowiadać. On bowiem ponosi odpowiedzialność wobec urzędów i inwestorów za prowadzenie danych inwestycji budowlanych.

 

Więcej na temat samodzielnych funkcji i odpowiedzialności pracy kierownika budowy znajdziesz na naszym blogu (np. tutaj: http://uprawnienia-budowlane.com/blog/samodzielne-funkcje-techniczne-budownictwie)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com