fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Lista członków Izby Inżynierów Budownictwa

Z pewnością na powyższej liście chciałby się znaleźć niejeden inżynier. Jednakże mogą zostać na nią wpisane tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane. Co więcej muszą posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dzięki uprawnieniom można pełnić wiele funkcji (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Posiadające je osoby mają prawo do pełnienia funkcji kierownika budowy, projektanta projektów budowlanych, nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. Wniosek oraz kwestie dotycząca z wpisem na listę można załatwić listownie albo osobiście w siedzibie izby.

Lista członków Izby Inżynierów Budownictwa

Co daje bycie członkiem Izby Inżynierów Budownictwa?

Istotnie bycie członkiem wspomnianej powyżej izby w zależności od rodzaju uprawnień pozwala na wykonywanie wielu działań. Członkowie mogą kierować budową lub robotami budowlanymi, sprawować nadzór autorski oraz kontrolę techniczną nad utrzymaniem obiektów budowlanych. Jak również wykonywać i sprawdzać projekty budowlane oraz kierować wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych (uprawnienia budowlane). W ich kompetencji leży także nadzorowanie i sprawowanie kontroli technicznej nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych.

Wpis na listę a posiadane uprawnienia budowlane

Oczywiście wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest możliwy w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w konkretnych specjalnościach. To specjalności inżynieryjne drogowe, kolejowe, hydrotechniczne, wyburzeniowe lub telekomunikacyjne. Jak również specjalności inżynieryjne konstrukcyjno-budowlane, mostowe, sanitarne lub elektryczne (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Widać zatem, że zakres ten jest stosunkowo szeroki.

Uprawnienia nadane przed 1995 rokiem

Ważnym aspektem jest to, że prawo oraz związane z nim regulacje cały czas ulegają zmianom. Jednak na listę członków izby mogą zostać wpisane także ci, którzy uzyskali uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995. Jak również osoby z uprawnieniami nadanymi przed 1995 rokiem (program na uprawnienia budowlane). Jednak w tym wypadku muszą być to uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Dopuszcza się też uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub projektowania w ograniczonym zakresie.

Godnym uwagi jest fakt, że architekci, którzy dążą do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą być wpisani na listę, którą prowadzi Okręgowa Izba Architektów. Wymaga się także posiadania obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zawodu inżyniera budownictwa.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com