fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Oczywiście instancją uprawnioną do kwalifikacji praktyki jest właściwa Izba Inżynierów Budownictwa lub właściwa Izba Architektów. Istotnie, jest to określone w obowiązujących przepisach (program na uprawnienia budowlane). Jeżeli natomiast chodzi o same izby, które uznają praktykę, to dokonują tego zgodnie z właściwością określoną w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Kto zajmuje się kwalifikacją praktyki zawodowej

Jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

Godnym uwagi jest fakt, że samo odbycie praktyki zawodowej nie gwarantuje, że zostanie ona uznana. Dlatego też konieczne jest spełnienie określonych wymagań. I tak praktykę uznaje się wyłącznie wtedy, jeżeli kandydat na uprawnienia posiada odpowiednie wykształcenie. Właściwie bez tego rozpoczęcie praktyki nie jest możliwe (program egzamin uprawnienia 2019). Zatem praktykę można odbyć, jeżeli posiada się dyplom ukończenia studiów, tytuł zawodowy technika lub tytuł zawodowy mistrza. Poza tym praktykę może rozpocząć osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji na poziomie technika w zawodzie nauczanym. Pamiętajmy, że praktykę musi potwierdzić opiekun posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Co więcej musi on należeć do izby samorządu zawodowego przez cały czas trwania praktyki kandydata.

Kiedy praktykę kwalifikuje się, jako uznaną?

Przede wszystkim wymaga się tutaj, aby zakres praktyki był kompatybilny z zakresem wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Ważnym aspektem jest to, że uznaje się praktykę rozpoczętą po ukończeniu trzeciego roku studiów (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Jednak bardzo szczegółowo weryfikuje się czy osoba kierująca praktyką spełnia wspomniane w poprzednim rozdziale wymagania.

Czynności wykonywane podczas praktyki zawodowej

Istotnie, odbycie praktyki ma na celu przygotowanie kandydata do przyszłej pracy w branży budowlanej. Dlatego w trakcie jej trwania wymaga się, aby pełnił funkcje techniczne na budowie lub wykonywał czynności inspekcyjno-kontrolne w urzędach, które obsługują organy nadzoru budowlanego. Poza tym w ramach praktyki dopuszcza się wykonywanie prac u zarządcy infrastruktury kolejowej lub drogowej (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Wszystkie z powyższych czynności również potwierdza się przez odpowiednią osobę posiadającą uprawnienia budowlane i będącą członkiem danej izby inżynierów lub architektów. Potwierdzeniem zrealizowanej praktyki jest oświadczenie, do którego dołącza się zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com