fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru budowlanego?

Istotnie ww. funkcje mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Z kolei uprawnienia pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Oczywiście, aby móc zdobyć uprawnienia należy posiadać odpowiednie wykształcenie. Poza tym konieczne jest odbycie praktyk zawodowych oraz zdanie egzaminu państwowego.

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru budowlanego

Przynależność do izby samorządu zawodowego

Godnym uwagi jest fakt, iż aby pełnić wspomniane wcześniej funkcje należy również przynależeć do samorządu zawodowego. Istotnie, inspektor nadzoru inwestorskiego posiada uprawnienia, które wynikają z prawa budowlanego. Oznacza to zatem, że na budowie nie pełni tylko funkcji biernego obserwatora (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W jego gestii leży również wydawanie pisemnych poleceń kierownikowi budowy potwierdzając je wpisem do dziennika budowy. Ważnym aspektem jest to, iż wydawane polecenia mogą dotyczyć najrozmaitszych kwestii.

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego

Oczywiście nie można pominąć tematu związanego z zadaniami, które wykonuje inspektor. Istotnie, do jego zadań należy usuwanie zagrożeń i nieprawidłowości, jakie pojawiły się podczas procesu budowlanego. Poza tym jest odpowiedzialny za wykonywanie badań i prób, również takich, które wymuszają odkrycie elementów lub robót zakrytych. Warto pamiętać, że inspektor może nakazać kierownikowi budowy przedstawienia dokumentów i informacji potwierdzających zastosowanie określonych materiałów. Jego zadaniem jest zatem przedstawianie ekspertyz związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi (program z aktami na uprawnienia budowlane). Co więcej w jego gestii leży przedstawianie dokumentów i informacji, które uzasadniają stosowanie urządzeń technicznych.

Co może nakazać inspektor nadzoru inwestorskiego?

Istotnie, zadania inspektora są bardzo szerokie. Może on na przykład nakazać kierownikowi budowy wykonanie poprawek wadliwych robót oraz powtórne wykonanie nieprawidłowo zrobionych robót budowlanych. Oczywiście, jeżeli uzna to za konieczne ma prawo nakazać, aby roboty budowlane zostały wstrzymane (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Takie sytuacje mają miejsce, jeżeli kontynuacja robót może spowodować zagrożenie, doprowadzić do niezgodności z projektem bądź pozwoleniem na budowę.

Reasumując, inspektor jest osobą, której zaleceń oraz nakazów musi słuchać kierownik budowy. Jednak najważniejszym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest dbanie o interesy inwestora.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com