fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Książka praktyki zawodowej

Praktykę zawodową odbytą przed dniem 24.08.2014 roku należy dokumentować w książce praktyk. Książka praktyki zawodowej pobierana była przed dniem wejścia w życie zmian do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Książkę należało pobrać z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przed dniem rozpoczęcia praktyki. Jeśli chciałbyś jako praktykę wykazać również tę dobytą przed sierpniem 2014 roku, a nie masz książki praktyki to niestety nie możesz jej zaliczyć jako swój dorobek zawodowy do uprawnień budowlanych.

książka praktyki zawodowej
książka praktyki zawodowej

Książka praktyki zawodowej składa się z dwóch zasadniczych części:

 • zbiorcze zestawienie praktyki,
 • szczegółowy przebieg praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów lub na budowie.

 

Zbiorcze zestawienie praktyki

W zbiorczym zestawieniu praktyki należy wpisać chronologicznie obiekty lub prace projektowe w których uczestniczyliśmy. Należy tu podać nazwę obiektu wraz z adresem, numer pozwolenia na budowę na podstawie którego prowadzone są prace, dane inwestora i kierownika budowy, firmę wykonawczą pracującą na danym obiekcie oraz biuro projektowe realizujące projekt. Ponadto znaleźć tu można kolumnę w której należy wpisać czas praktyki oraz ilość odbytej praktyki w miesiącach. Liczby tej nie należy zaokrąglać do pełnych miesięcy, podajemy po przecinku np. 3,3 miesiąca. W tabeli wpisujemy formę zatrudnienia oraz funkcję techniczną jaką pełniliśmy (czyli np. asystent projektanta, inżynier budowy).  W ostatniej rubryce wpisujemy dane osoby nadzorującej naszą praktyką wraz z podstawowymi danymi, w tym numer uprawnień, numer rejestru w izbie inżynierów, oraz funkcja osoby kierującej praktyką.

Zasady rozliczania okresu trwania praktyki zawodowej:

 1. właściwa Izba ocenia praktykę zawodowo całymi tygodniami, czyli od poniedziałku do piątku. Do praktyki nie są wliczane weekendy oraz nadgodziny. W przypadku, jeśli w danym tygodniu wypadają święta, które zaburzają rytm pracy na kilka dni to dana jednostka, rozliczająca praktykę może te tygodnie wykreślić.
 2. warto mieć we wpisanej praktyce min. 2 tygodnie zapasu. Wynika to z tego, że jak napisaliśmy wyżej Izba może wykreślić pewne okresy praktyki.
 3. w przypadku, gdy w tygodniu wypadają dłuższe święta (np. Boże Narodzenie, długi weekend majowy) to warto taki tydzień zaliczyć do urlopu wypoczynkowego.

 

Zasady wypełniania szczegółowego przebiegu praktyki zawodowej (tabeli z części drugiej książki):

 1. Wpisy należy wykonywać raz w tygodniu opisując wykonywane czynności przy projektowaniu lub pracy na budowie.
 2. Opiekun praktyki zawodowej ma obowiązek potwierdzić naszą praktykę minimum raz w miesiącu. Potwierdzenie to wykonywane jest w postaci krótkiego opisu np. „Potwierdzam zgodność powyższych danych.” lub „Potwierdzam zgodność powierzonych prac ze wskazanym zakresem ich wykonania”. Opis musi być opatrzony pieczątką z numerem uprawnień oraz podpisem opiekuna praktyki.
 3. Zakończenie praktyki dla danego obiektu/inwestycji wymaga szerszego potwierdzenia przez opiekuna praktyki. Opis ten należy wykonać niezależnie od comiesięcznych wpisów. Powinna to być obszerna opinia osoby kierującej naszą praktyką z jej podpisem i pieczątką z numerem uprawnień.
 4. Liczba porządkowa obiektu znajdująca się w szczegółowym przebiegu praktyki musi być tożsama ze zbiorczym zestawieniem praktyki.
 5. Jeśli opis naszej praktyki zajął nam więcej miejsca niż przewidział to ustawodawca to możemy dokserować tabelę i podpiąć ją na koniec książki praktyki zawodowej.
 6. W treści wpisów powinniśmy unikać zwrotów przemawiających za tym, że świadczyliśmy usługi typowo odtwórcze np. kreśliłem, kserowałem, składałem projekty, montowałem. Powinniśmy też unikać zwrotów zarezerwowanych dla naszego opiekuna praktyki, czyli kierowałem, projektowałem. W zamian za to rozsądne jest stosowanie słów: opracowanie, sporządzanie, nadzór, itp.
 7. Niektóre Izby odrzucają wpisy dotyczące odbiorów wybudowanych obiektów bądź też prowadzenie uzgodnień projektowych czy wykonawczych.
 8. Prace remontowe przy praktyce wykonawczej nie powinny być dłuższe niż połowa czasu praktyki w danej specjalności.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com