fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przesiewanie kruszywa

Kruszywo, które przedostało się przez sito 0 20 mm, należy następnie przesiać przez sito 0 10 mm. Na tym etapie, pozostało na sicie 880 g. Taka ilość kruszywa przeszła przez sito 0 20 mm, ale osadziła się na sicie 0 10 mm. Wynika z tego, że jest to frakcja 10/20 w ilości 880 g. Stanowi to 22 procent badanej próbki. Dalsze badanie odbywa się w analogiczny sposób. Przesiewa się kruszywo aż do najdrobniejszego sita. Tutaj jest to sito tkane o boku oczka 0,25 mm. Ziarna o wielkości poniżej 0 0,25 mm zaliczane są do pyłów. Oddzielenie pyłów drobnych od grubych możliwe jest dzięki metodzie płukania według PN-59/B-06714. Aby wskazać punkty krzywej uziarnienia, należy ustalić procentową ilość kruszywa, jaka przeszła przez każde z sit. uprawnienia budowlane program

Kruszywo uprawnienia budowlane
Kruszywo uprawnienia budowlane

Uziarnienie kruszywa

Niezwykle istotne dla jakości betonu jest Uziarnienie kruszywa. Stopień zagęszczenia mieszanki betonowej decyduje o wytrzymałości betonu. Kruszywo powinno zawierać odpowiednio dostosowany skład granulometryczny, tak aby było można go jak najlepiej zagęścić. Ważne jest aby w połączeniu z zaczynem cementowym dawał jednolitą masę, pozbawioną porów. uprawnienia budowlane kontakt

Krzywa przesiewu

Oś współrzędnych posiada pionową oś, na której znajduje się podziałka. Podziałka ta określa procentową zawartość frakcji kruszywa przechodzących przez sito. ( program egzaminu na uprawnienia) Z kolei oś pozioma znajduje się podziałka odpowiadająca wielkości otworów w sitach. Układ współrzędnych tego typu służy do oznaczenia punktów odpowiadających w procentach ilości kruszywa, które przeszło przez poszczególne sita. Proste, które łączą te punkty nazywane jest krzywą przesiewu. Krzywa uziarnienia zależna jest od grubości kruszywa – im drobniejsze jest kruszywo, tym bardziej wypukłą krzywą otrzymamy. I analogicznie, im grubsze kruszywo, tym przebieg krzywej będzie bardziej płaski. uprawnienia budowlane 2021

Beton zwykły

Beton zwykły o normie PN-63/B-06250 rekomenduje trzy graniczne krzywe, oznaczone liniami przerywanymi. Krzywe uziarnienia, które przebiegają pomiędzy krzywymi granicznymi, oznaczają, że uziarnienia kruszyw są dobre dla betonów. W przypadku stosowania mieszanek tego typu, należy mieć na uwadze zasady wyszczególnione w rozdziale poświęconemu projektowaniu betonów. Ważne jest, aby frakcje kruszywa w stanie ubitym zawierały do 23 procent wolnych miejsc. Jedynym odstępstwem od tej reguły są kruszywa wykorzystywane przy produkcji betonów marki 200 i więcej. Wynika to z faktu, że do mocniejszych betonów potrzeba większej ilości cementu, który wchodzi w pory kruszywa. Więźliwość- doświadczenie Paszkowskiego Podczas połączenia wilgotnego pręta z ziarenkiem piasku, to ziarenko przykleja się do pręta. W miejscu pomiędzy ziarenkiem, a prętem tworzą się meniski z wody, która znajdowała się na pręcie. W tym samym czasie reakcje napięć rozciągających na menisku będą przyciągały ziarenko do pręta. Jeśli piasek jest wilgotny, meniski powstałe w punktach styku poszczególnych ziaren, znacząco utrudniają zagęszczenie piasku i piasek ma tendencje pozostawania w stanie spulchnienia. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Jeśli występuje całkowite nasycenie wodą, napięcia powierzchniowe menisków znikają i nie utrudniają przesuwania się ziaren. Jeśli jednak na stos kruszywa nalejemy konkretną ilość wody, to nie cała woda wycieknie. Jej pewna ilość osadzi się na powierzchni ziaren, zwilżając je tym samym. Część wody zostanie zatrzymana w wąskich kanałach jako tak zwana woda kapilarna, a pozostała jej ilość wytworzy meniski w punktach styku ziaren. Woda zatrzymana wyznacza więźliwość stosu okruchowego. W tym miejscu należy przytoczyć doświadczenie Paszkowskiego dotyczące więźliwość. Badacz skonstruował przyrząd składający się z pionowej rury szklanej, przymocowanej do statywu. Na dole rury znajdowało się gęste sito wraz ze spustem zamykanym na kurek. Do urządzenia wprowadzano frakcję kruszywa i nalewano wodę. Poziom wody musiał osiągać poziom kruszywa. Woda miała wypełniać puste miejsca pomiędzy ziarnami. Kolejno otwierano kurek umieszczony u dołu rury, a część wody się wydostawała. Woda, która nie wypłynęła, była uwięziona kruszywem. akty prawne uprawnienia budowlane

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com