fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kruszywa do betonów lekkich najczęściej uzyskuje się na skutek:

– rozdrobnienia surowców pochodzenia naturalnego,

– specjalnej przeróbki surowca podstawowego (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Istotne znaczenia mają przede wszystkim kruszywa sztuczne. Są to m.in.:

– żużle wielkopiecowe i paleniskowe,

– tłuczeń ceglany,

– spiekane łupki przywęglowe,

– glince,

– popioły lotne – paleniskowe i dymnicowe,

– spieki popiołów lotnych.

Do kruszyw lekkich naturalnego pochodzenia zalicza się przede wszystkim wapień łamany oraz piaskowiec.

Kruszywa
Kruszywa

Kruszywo budowlane

Dzięki kruszywom budowalnym z żużla wielkopiecowego można określić:

– zanieczyszczenia obce,

– ciężar objętościowy i nasypowy,

– uziarnienie,

– nasiąkliwość,

– wytrzymałość kruszywa,

– odporność na działanie mrozu,

– zmiany objętości,

– odporność na rozpad krzemianowy, żelazawy i przez naparzanie (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne).

W przypadku kruszywa z żużla wielkopiecowego granulowanego możliwe jest określenie:

– zanieczyszczeń obcych,

– ciężaru nasypowego,

– uziarnienia,

– struktury,

– zmian objętości.

Kruszywo pumeksowe z żużla wielkopiecowego i z żużla paleniskowego

Kruszywo pumeksowe z żużla wielkopiecowego służy do tego, żeby móc określić przede wszystkim:

– zanieczyszczenia obce,

– ciężar nasypowy,

– uziarnienie,

– wytrzymałość kruszywa na ściskanie,

– zawartość siarki w przeliczeniu na SO3,

– odporność na rozpad krzemianowy.

Z kolei w przypadku kruszywa z żużla paleniskowego możliwe jest określenie:

– zanieczyszczeń obcych,
– zmian objętości,

– zawartości siarki i związków siarki,

– strat przy prażeniu.

Tłuczeń ceglany, spiekane łupki przywęglowe, glińce

Dzięki tłuczniowi ceglanemu możliwe jest określenie:

– zanieczyszczeń obcych,

– zanieczyszczeń organicznych,

– uziarnienia,

– nasiąkliwości,

– wytrzymałości na ściskanie cegły,

– zawartości siarczanów i siarczków w przeliczeniu na S03.

Jeżeli chodzi o spiekane łupki przywęglowe, to dzięki nim udaje się określić przede wszystkim:

– zanieczyszczenia obce,

– ciężar nasypowy,

– uziarnienie,

– podziarna,

– nasiąkliwość,

– wytrzymałość kruszywa,

– zawartość siarki w przeliczeniu na SO3,

– straty przy prażeniu.

W przypadku glińców możliwe jest określenie przede wszystkim:

– zanieczyszczeń obcych,

– ciężaru nasypowego,

– uziarnienia,

– struktury,

– wytrzymałości kruszywa na ściskanie,

– odporności na działanie mrozu,

– zmian objętości (przez naparzanie) (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane).

Popioły lotne, spieki z popiołów lotnych, kruszywo łamane z wapienia lub piaskowca

Dzięki popiołom lotnym udaje się określić:

– uziarnienie,

– siarkę całkowitą,

– siarkę z siarczanów,

– straty przy prażeniu,

– zawartość bezwodnika kwasu krzemowego.

Z kolei dzięki spiekom z popiołów lotnych, możliwe jest określenie:

– zanieczyszczeń obcych,

– ciężaru właściwego, objętościowego i nasypowego,

– uziarnienia,

– porowatości,

– wolnych przestrzeni,

– nasiąkliwości,

– wytrzymałości kruszywa na ściskanie,

– odporności na zamrażanie,

– zawartości siarki,

– strat przy prażeniu (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

W przypadku kruszywa łamanego z wapienia lub piaskowca, udaje się określić:

– zanieczyszczenia obce,

– ciężar objętościowy skały,

– uziarnienia,

– strukturę,

– wytrzymałości na ściskanie skały,

– współczynnik rozmiękczania,

– odporność na działanie mrozu.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.