fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kruszywa w momencie, gdy są składowane są wilgotne. Najwięcej tej wilgoci posiadają zazwyczaj drobne kruszywa. Ilość wilgoci oraz pustych przestrzeni występujących pomiędzy ziarnami uzależnia charakter zamarzania kruszyw znajdujących się w pryzmach. Grysy oraz żwiry stosunkowo szybko przemarzają w całej swojej masie. Rzadko jednak tworzą one zlodowaciałe bryły. Takie zjawisko odbywa się jednak w piaskach. Zazwyczaj w piasku nie dochodzi do jego przemarzania w całej pryzmie.[segregator uprawnienia budowlane] W sytuacji, gdy kruszywo jest pobierane z zamarzniętych hałd to górna zlodowaciała warstwa pryzmy powinna zostać odrzucona. Natomiast, gdy pobierane ilości kruszywa są małe to zlodowaciała powłoka może pozostać jako ochrona. Kruszywo wtedy jest pobierane z głębszych warstw. Zazwyczaj jednak należy zużywać kruszywo w całości w odpowiednio wysokiej temperaturze.

Kruszywa cechy

Temperatura grzania kruszywa

Temperatura kruszywa jest określana podczas ustalania mieszanki betonowej. Musi być ona dostosowana do wymaganej początkowej temperatury masy betonowej. W celu ustalenia ilości ciepła, która powinna być doprowadzona do ogrzania kruszywa do konkretnej temperatury to niezbędne jest określenie wilgotności tego kruszywa oraz jego temperatury. W celu ogrzania kruszywa do wymaganej temperatury wystarczającym zabiegiem jest dostarczenie do pryzmy ciepła w ilości równej stratom Qs. Występuje tu zależność, że im lepiej wykonana jest otulina, tym mniejsze jest Qs.[egzamin na uprawnienia budowlane] Powinno się tu zwracać szczególną uwagę na to, że wśród okrywających materiałów występował materiał szczelny charakteryzujący się małym współczynnikiem przewodności cieplnej K. Przykładem może być papa lub brezent. Materiały te służą do ochrony przed szkodliwym działaniem wiatru.

Sposoby podgrzewania kruszywa

Podgrzewanie kruszywa może odbywać się na różne sposoby. Pierwszym z nich jest podgrzewanie poprzez przepuszczanie pary lub ciepłego powietrza. Innym sposobem jest nagrzewanie od zewnątrz na przykład poprzez promienniki. Ostatnim ze sposobów jest zastosowanie płomienia. O wyborze sposobu ogrzewania decyduje głównie ilość ogrzewanego kruszywa, czas w jakim kruszywo ma zostać dostarczone, temperatura powietrza, temperatura faktyczna i żądana kruszywa, posiadany sprzęt oraz inne lokalne warunki.[uprawnienia budowlane]

Ogrzewanie dużych zwałów kruszywa

Duże zwały kruszywa mogą być ogrzewane za pomocą zakrytych grzejników parowych. Sposób ten został opracowany przez Promtransprojekt. Charakteryzuje się on ekonomicznym wykorzystanie energii cieplnej oraz dobrymi warunkami organizacyjnymi.[akty uprawnienia budowlane] Proces podgrzewania jest tu jednak zbyt wolny i występują tu trudności w regulacji stałej wilgotności podgrzewanego kruszywa. W sytuacji, gdy kruszywo jest ułożone bezpośrednio na gruncie to możliwe jest wprowadzenie tu pary w stos poprzez perforowane iglice. Iglice te są wbijane w stos kruszywa. Najlepiej na iglicy jest tu ustawić wibrator. Ilość oraz rozstaw iglic uzależnione są od potrzebnej szybkości ogrzewania oraz wielkości strat cieplnych ze stosu kruszywa. Iglice perforowane mogą być również stosowane w silosach. W tym przypadku powinny być one instalowane w sposób trwały. W tym wariancie kruszywo można uzupełniać w sposób ciągły i nie ma tu konieczności każdorazowego zakładania igieł do nowych partii kruszywa.[uprawnienia budowlane testy]

Podgrzewanie wody i kruszywa

Jednym z najprostszych sposobów jednoczesnego podgrzewania wody oraz kruszywa polega na przepuszczaniu spalin z pieca, który ogrzewa wodę przewodem znajdującym się w stosie kruszywa. W Rosji został zbudowany pionowy wibroprzenośnik służący do podgrzewania kruszywa. Zazwyczaj takie rozwiązanie stosowane jest do okresowego lub ciągłego podgrzewania. Zaletą stosowania wibroprzenośników jest to, że jednocześnie podgrzewają one wodę. Jeżeli mamy zapotrzebowanie na małe ilości kruszywa to wystarczające jest ogrzewanie go na blasze. Blacha ta musi zostać odpowiednio usztywniona oraz umieszczona nad płomieniem.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com