fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kruszarki stożkowe z wałem zawieszonym mogą służyć do kruszenia każdego surowca skalnego, który nie jest zanieczyszczony za pomocą materiałów plastycznych. Kruszarki stożkowe, które mają stożki równolegle zbieżne mają wał główny, który jest podparty. Charakteryzują się one bardziej skomplikowaną budową. Posiadają one również większą wydajność oraz znacznie bardziej równomierny produkt kruszenia niż wcześniej omawiane kruszarki.[uprawnienia budowlane] Zwiększenie wydajności związane jest z poważnym udziałem siły odśrodkowej, która wpływa na opuszczenie przez rozdrobniony produkt przestrzeni roboczej. Równomierność uziarnienia jest uzyskiwana poprzez zastosowanie przy wylocie na pewnej odległości, która jest praktycznie taka sama jak szerokość szczeliny wylotowej. Liczbę obrotów mimośrodu dobiera się tak, żeby ziarno podczas jednego obrotu nie może przechodzić większej drogi niż wynosi długość szczeliny o takiej samej szerokości. Często takie kruszarki są granulatorami. Ich stożki drobiące wykształca się tak, żeby tworzyły bardzo wydłużoną szczelinę wylotową. Rozwarcie tej szczeliny można regulować za pomocą podnoszenia oraz opuszczania stożka zewnętrznego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Kruszarki stożkowe z wałem zawieszonym
Kruszarki stożkowe z wałem zawieszonym

Kruszarki młotkowe

Kruszarki młotkowe stosuje się jako kruszarki wtórne, które rozdrabniają kruszywo łamane surowców skalnych, które mają średnią oraz małą zwięzłość. Głównie są stosowane do wapieni. Takie kruszarki złożone są z korpusu, który ma postać skrzyni. Dolna część tej skrzyni jest rusztem. W korpusie znajduje się ułożyskowany wirnik, który ma przegubowo zamocowane młotki.[akty uprawnienia budowlane] Korpus ten wykłada się za pomocą pancernych płytek. Materiał w tych kruszarkach jest podawany w sposób styczny do wirujących młotków. Następnie młotki te go uderzają i odbijają od płyt pancernych. Poprzez wielokrotne uderzanie dochodzi do rozkruszenia ziarn, żeby osiągnęły one wielkość umożliwiającą im przedostawanie się przez ruszt. Możemy wyróżnić kruszarki młotkowe jedno i dwuwirnikowe. W tym przypadku w wyniku procesu kruszenia uzyskujemy dobrej jakości kruszywo, ale mają one dużą zawartość miału. Warunki kruszywa mogą być regulowane za pomocą zmiany liczby obrotów wirnika, zmianę szerokości rozstępu szczelin rusztu oraz przez zmianę liczby młotków.[uprawnienia budowlane testy]

Kruszarki udarowe

Kruszarki udarowe mają zbliżoną budowę do kruszarek młotkowych. Różnicą jest to, że ich młotki są zamocowywane w sposób sztywny na wirniku. Kruszarki te działają tak, że zasadniczym kruszeniem jest rozbijanie ziarn o odpowiednio wykształcone płyty pancerne oraz pręty po uderzeniu bijakiem. Kruszarki udarowe nie są stosowane do produkowania kruszywa łamanego. Z powodu tego, że mają one prostą konstrukcję oraz dużą wydajność prowadzi się próby stosowania tego rodzaju urządzeń do kruszenia materiałów średniozwięzłych.

Kruszarki walcowe

Kruszarki walcowe działają na zasadzie rozdrabniania materiału znajdującego się pomiędzy obracającymi się walcami. Najczęściej stosowane są kruszarki dwuwalcowe, które mają gładkie walce lub karbowane. Jeden z walców powinien być ułożyskowany w sposób stały na ramie. Drugi z walców natomiast może przesuwać się w prowadnicach. Do pierwszego z walców jest on dociskany za pomocą sprężyn. W tym przypadku stopień rozdrobnienia jest związany z szerokością szczeliny występującej pomiędzy walcami. Może być ona regulowana za pomocą wkładek dystansowych.[segregator uprawnienia budowlane]

Wydajność kruszarki

Wydajność kruszarki określa ilość materiału rozdrobnionego jaka przypada na jednostkę czasu. Jest ona zazwyczaj wyrażana w tonach na godzinę. Wielkość przekruszonego materiału może być określana w innych jednostkach takich jak miesiąc, zmiana czy rok. Wtedy nosi ona nazwę zdolności produkcyjnej. Wydajność jaką charakteryzuje się dana kruszarka uzależniona jest od wielu zmiennych czynników. Należą do nich między innymi masa objętościowa rozdrobnionej skały, wilgotności, rodzaju, sposobu podawania, kształtu powierzchni kruszących, stopnia rozdrobnienia oraz rozwartości szczeliny wylotowej. Z tego powodu podczas określania wydajności dla różnych rodzajów kruszarek opracowane zostały wzory, które uwzględniają wcześniej wspomniane czynniki. Należy mieć jednak na uwadze, że stosowanie tych wzorów umożliwia określenie jedynie wartości przybliżonych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com