fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podczas nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego określa specjalny regulamin. Uchwala go Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Projekt takiego regulaminu wykonuje natomiast Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Wydawanie decyzji i bezstronność Komisji

Co ważne, Krajowa Komisja musi pozostać bezstronna podczas procesu nadawania uprawnień. Z tego powodu jej członkowie nie mogą uczestniczyć czy prowadzić zajęć w tych miejscach, gdzie prowadzi się kursy przygotowujące do uprawnień budowlanych. Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego odbywa się poprzez wydanie decyzji, którą po uprawomocnieniu wpisuje się do rejestru rzeczoznawców budowlanych. Jest on prowadzony przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obieg dokumentów określa natomiast regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i jej działalność

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zobowiązuje się do jednolitego orzecznictwa w każdej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. W tym celu może ona powoływać odpowiednie uchwały. Ponadto Komisja Kwalifikacyjna i powoływane w jej obrębie zespoły kontrolują działalność wspomnianych komisji okręgowych. W przypadku trwałej niedyspozycji przewodniczącego komisji, ze względu na jego niezdolność do wykonywania funkcji, do czasu wybrania nowego przewodniczącego obowiązki przejmuje zastępca. Nowy przewodniczący jest natomiast wybrany podczas Krajowego Zjazdu. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna a finanse

Wszelkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym bezsprzecznie pokrywa kandydat na uprawnienia. Wysokość opłat oraz sposób ich wnoszenia określa Krajowa Rada Izby, na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej. Krajową Komisję Kwalifikacyjną obsługuje Biuro Izby Krajowej. Oczywiście utrzymanie takiej komisji wiąże się z określonymi wydatkami. Finansuje je Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ponadto w sprawach, których nie dotyczy regulamin Komisji Kwalifikacyjnej, stosuje się postanowienia statutu właśnie tej izby. Wykorzystuje się również kodeks postępowania administracyjnego i ustawę o samorządach zawodowych. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com