fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podczas nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego określa specjalny regulamin. Uchwala go Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Projekt takiego regulaminu wykonuje natomiast Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Wydawanie decyzji i bezstronność Komisji

Co ważne, Krajowa Komisja musi pozostać bezstronna podczas procesu nadawania uprawnień. Z tego powodu jej członkowie nie mogą uczestniczyć czy prowadzić zajęć w tych miejscach, gdzie prowadzi się kursy przygotowujące do uprawnień budowlanych. Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego odbywa się poprzez wydanie decyzji, którą po uprawomocnieniu wpisuje się do rejestru rzeczoznawców budowlanych. Jest on prowadzony przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obieg dokumentów określa natomiast regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i jej działalność

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zobowiązuje się do jednolitego orzecznictwa w każdej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. W tym celu może ona powoływać odpowiednie uchwały. Ponadto Komisja Kwalifikacyjna i powoływane w jej obrębie zespoły kontrolują działalność wspomnianych komisji okręgowych. W przypadku trwałej niedyspozycji przewodniczącego komisji, ze względu na jego niezdolność do wykonywania funkcji, do czasu wybrania nowego przewodniczącego obowiązki przejmuje zastępca. Nowy przewodniczący jest natomiast wybrany podczas Krajowego Zjazdu. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna a finanse

Wszelkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym bezsprzecznie pokrywa kandydat na uprawnienia. Wysokość opłat oraz sposób ich wnoszenia określa Krajowa Rada Izby, na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej. Krajową Komisję Kwalifikacyjną obsługuje Biuro Izby Krajowej. Oczywiście utrzymanie takiej komisji wiąże się z określonymi wydatkami. Finansuje je Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ponadto w sprawach, których nie dotyczy regulamin Komisji Kwalifikacyjnej, stosuje się postanowienia statutu właśnie tej izby. Wykorzystuje się również kodeks postępowania administracyjnego i ustawę o samorządach zawodowych. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.