fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Plastyfikatory

W celu polepszenia konsystencji betonu stosuje się specjalne środki chemiczne. Środki te nazywane są zbiorczo plastyfikatorami. Ich działanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na proces wiązania cementów. Istnieje jeden popularny przyrząd pomiarowy konsystencji betonu. Przyrząd ten nosi nazwę stożka Abramsa. Przyrząd ten nie posiada dolnego ani górnego dna. Jest ścięty i wykonany z blachy o wymiarach: wysokość 30 cm, górny otwór 010 cm, dolny natomiast 0 20 cm. Forma wypełniana jest betonem zgodnie z PN-63/B-06250. Następnie unoszona jest pionowo do góry. W ten sposób, powstały z mieszanki betonowej stożek zostawiony bez formy – opada w większym lub mniejszym stopniu. Uzależnione jest to od konsystencji betonu. Wadą tej metody jest jej niedokładność, głównie dla betonów bardziej suchych. Dojkładniejsza jest metoda pomiaru konsystencji za pomocą wibracji – tzw. metoda Powers-Skramtajew. (uprawnienia budowlane kontakt)

Konsystencja betonu
Konsystencja betonu

Opis metody Powers-Skramtajew

Stożek Abramsa umieszcza się w naczyniu cylindrycznym, które jest ustawione na stole wibracyjnym według PN-63/B-06250). Kolejno, po napełnieniu stożka betonem, zostaje on wyciągnięty do góry do góry. W ten sposób w naczyniu cylindrycznym, pozostanie nieco zniekształcony stożek składający się z mieszanki betonowej. Następnym krokiem jest uruchomienie wibratora i wibrujemy do momentu, aż zawarty w naczyniu beton rozleje się jak ciecz i uzyska równą poziomą powierzchnię. W tym miejscu należy zakończyć wibrowanie. Miara konsystencji betonu określona jest czasem niezbędnym do wykonania czynności. Wyrównanie następuje tym szybciej, im konsystencja jest bardziej ciekła. Betony o jak najmniejszej ilości wody są korzystniejsze ze względu na koszty jak i trwałość. Podczas produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować tylko i wyłącznie betony o konsystencji gęsto-plastycznej lub wilgotnej. Rzadko zezwala się na używanie betonów plastycznych. Podczas wykorzystywania wibratorów, należy stosować konsystencję wilgotną, gęsto-plastyczną lub plastyczną. Z kolei podczas ręcznego zagęszczania, stosuje się zwyczajowo mieszanki o konsystencji plastycznej. W pojedynczych sytuacjach, kiedy kształty konstrukcji są bardziej skomplikowane, odległości między wkładkami małe lub wnętrza form trudno dostępne, dopuszczalne jest stosowanie betonów o konsystencji ciekłej i półciekłej. Warunkiem jest jednak ręczne zagęszczanie. (uprawnienia budowlane 2021)

Urabialność mieszanki betonowej

Zdolność ścisłego układania się w formie mieszanki betonowej zwana jest urabialnością. Odbywa się to przy określonym sposobie zagęszczania i spełnieniu warunku zachowania jednorodności masy betonowej. Zauważmy, że im mniej pustek zawierać będzie mieszanka betonowa znajdująca się w formie i tym samym – im mniej pracy trzeba będzie włożyć dla osiągnięcia minimum porów, tym mieszanka będzie lepiej urabialna. Ważne jest, by nie doszło do rozwarstwienia się poszczególnych składników mieszanki. (uprawnienia budowlane program)

Projekt betonu wysokowartościowego dla bardzo małych elementów prefabrykowanych

Założona ilość cementu 500 kg/m3 marki 400. Przy czym najwyższa dopuszczalna wielkość kruszywa to 0 5 mm. Jako kruszywo wykorzystano piasek o frakcji 0 0,25-f-0,5 i tłuczeń bazaltowy o frakcji 2-5. Czas wibracji dla zagęszczenia betonu określono na 2 minuty. Następnie trzeba doświadczalnie ustalić najbardziej odpowiedni stosunek piasku do tłucznia, po to żeby uzyskać najbardziej urabialny beton. (akty prawne uprawnienia budowlane)
Podczas projekcji wykorzystane zostały cztery próbki mieszanki betonowej o konkretnej zawartości piasku: 35%, 30%, 25%’, 20%. Konsystencja była wilgotna. Minimum objętości porów, bo tylko p = 4 1/m3, ujawniła mieszanka betonowa o zawartości 25% piasku. (program egzaminu na uprawnienia)

Wyniki

Beton w tym składzie uzyskał również największą wytrzymałość Ri = 193 kG/cm. Mając na uwadze fakt, że przy zagęszczeniu wszystkich próbek włożono jednakową pracę(czas wibracji trwał zawsze 2 minuty), można powiedzieć, że mieszanka betonowa o zawartości 25% piasku okazała się być w tym przypadku najlepiej urabialna. Kolejno, przy ocenie próbek mieszanki betonowej, okazało się, że analogicznie – wraz ze zmniejszeniem ilości piasku, mieszanka betonowa stawała się coraz mniej lepka i okazywała wzrostowe tendencje do rozkruszania. Zawsze należy pamiętać, że przy określaniu składu betonu, nie wolno sugerować się wizualnie niekorzystnymi prognozami. W takim wypadku, trzeba charakterystyczne cechy ustalać na drodze pomiarów. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com