fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kopuły żelbetowe najczęściej mają konstrukcje, którą wykorzystuje się jako przekrycie różnego rodzaju zbiorników. Kopuły można również spotkać jako przekrycia hal oraz w budownictwie monumentalnym. W sytuacji, gdy kopuła jest umieszczona na znacznej wysokości to wokół kopuły należy ustawić rusztowanie robocze. Taka sytuacja miała miejsce podczas budowy budynku PKO znajdującego się w Krakowie. Do wybudowania rusztowania pod kopułę można stosować rusztowania rurowe zamiast rusztowań drewnianych. Zamiast krążyn wykonywanych z drewna można stosować tu krążyny stalowe kratowe inwentaryzowane.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Konstrukcje kopuł
Konstrukcje kopuł

Zastosowanie płyt do deskowania

Jako przykład zastosowania płyt, czyli tarcz drewnianych do deskowania kopuł jest deskowanie łupin hali reaktora atomowego znajdującego się Garching. Łupina ta posiadała kształt elipsoidy obrotowej. Zastosowanie tu płyt umożliwione było dzięki dużym promieniom krzywizn jakie posiadała łupina. Podwójne rusztowanie z krążynami umocowane zostało do rurowego rusztowania, które znajdowało się wewnątrz kopuły. Płyty ustawione były dłuższym bokiem w kierunku południkowym.[akty uprawnienia budowlane] Pomiędzy płytami umieszone zostały przycięte deski. Ich przycięcie dopasowane było do krzywizny powierzchni kopuły. Zewnętrzne rusztowanie służyło jedynie do wykonania pomostów roboczych. Było ono zupełnie niezależne od rusztowania, które znajdowało się w środku. Do kształtowania powierzchni zewnętrznej kopuły stosuje się specjalnie wytłaczaną blachę. Blacha ta jest przymocowywana do zbrojenia kopuły. Arkusze blachy ułożone zostały zostawiając przy tym odpowiednie przerwy, które tworzyły otwory. Przez otwory te mogła być doprowadzana masa betonowa oraz możliwy był proces jej zagęszczania. Kolejnym przykładem jest deskowanie kopuły, która stanowi dach giełdy znajdującej się w Turynie. Kopuły monolityczne żebrowe są wykonywane zazwyczaj w deskowaniach, które służą do jednorazowego użycia.[segregator uprawnienia budowlane]

Rusztowanie pomocniczne

Do montowania kopuł wykonywanych z elementów prefabrykowanych stosuje się rusztowania pomocnicze. Kopuły takie składają się z licznych segmentów prefabrykowanych, które są betonowane w matrycach betonowych. Najczęściej wykorzystuje się tu rusztowanie montażowe wieżowe, które jest ustawione centralnie. Na tych rusztowaniach oraz na ścianach podpierających wezgłowie kopuły opierają się w odpowiednie kolejności, czyli symetrycznie poszczególne prefabrykowane segmenty kopuły.[egzamin na uprawnienia budowlane] Są one podnoszone oraz transportowane za pomocą żurawi, które najczęściej są ustawiane na rusztowaniu wieżowym. Czasami w tym celu wykorzystuje się specjalne żurawie bramowe. W tym przypadku jeden z ich końców opiera się oraz obraca na rusztowaniu montażowym. Drugi natomiast w postaci słupa na obwodzie wieńca nasadowego należącego do kopuły.

Rusztowanie służące do montażu kopuły

Kolejnym przykładem będzie rusztowanie, które służy do montowania kopuł wykonywanych z elementów prefabrykowanych której zadaniem było przykrycie zbiornika wyrównawczego szlamu. Betonowanie zbiornika sprężonego kablami miało miejsce w odcinkach deskowania przestawnego. Kopuła, która przykrywa zbiornik ma kształt kulistej czaszy, której promień wynosił 41,5 metra, a strzałka 6 metrów.[uprawnienia budowlane] Średnica tej kopuły miała 43 metry. Wykonana została ona ze 140 elementów panwiowych. Ciężar elementy pasa górnego w tym przypadku wynosił 1,8 tony, a dolnego 2,9 tony. Do wykonania rusztowania, na którym została zamontowania kopuła wykorzystane zostały stalowe rury, kształtowniki oraz pręty okrągłe. Proces łagodnego opuszczania rusztowania kopuły umożliwiony został dzięki zastosowaniu piasecznic pod słupami. Takie rusztowanie zostały wykorzystane kilka razy podczas budowania podobnie wyglądających kopuł w innych cementowniach.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com