fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kondensacyjne i sorpcyjne oczyszczanie powietrza w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych instalacjach

Po tym, jak powietrze z klimatyzacji albo wentylacji zostanie osuszone, może ono przybierać różne stany. Chodzi tu o jego temperaturę, względną wilgotność czy entalpię. Wiąże się to głównie ze sposobem realizowania tejże przemiany. Patrząc na oczekiwany stan powietrza, w wentylacji oraz klimatyzacji wykorzystuje się dwie podstawowe metody jego osuszania. Jest to metoda kondensacyjna i sorpcyjna. Kondensacyjna metoda polega na wykraplaniu się z powietrza wilgoci, co stanowi uboczny produkt przy chłodzeniu powietrza. Zarówno w klimatyzacji, jak i w wentylacji zwykle zjawisko to następuje w związku z kontaktem powietrza wilgotnego z powierzchnią, jaka jest zimna. Kiedy jej poziom temperatury jest mniejszy od temperatury, jaką ma punkt rosy powietrza, wówczas ochłodzenie powoduje wykroplenie się wilgoci. uprawnienia budowlane koszt

Kondensacyjne i sorpcyjne oczyszczanie powietrza w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych instalacjach
Kondensacyjne i sorpcyjne oczyszczanie powietrza w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych instalacjach

Osuszanie metodą sorpcyjną

Sorpcyjna metoda osuszania polega na pochłanianiu z powietrza pary wodnej przez substancje, jakie mają higroskopijne właściwości. Takie substancje określa się mianem sorbentów. Gdy trzeba osuszyć tu powietrze o wartości mniejszej niż 5 g/kg suchego powietrza, albo też powietrze po przemianie powinno osiągać większą temperaturę niż początkowa bez użycia ogrzewania dodatkowego, możliwe jest to do osiągnięcia poprzez zastosowanie metody sorpcyjnej. W klimatyzacji oraz w wentylacji stosuje się zwykle dwa różne rodzaje sorbentów. Stałe sorbenty to zwykle adsorbenty, jakie pochłaniają powierzchniowo wilgoć. Ciała te posiadają bardzo rozwiniętą powierzchnię, na jakich zachodzą procesy wiązania powierzchniowego cząstek wody przez cząsteczki stałego ciała. uprawnienia budowlane segregator

Różny przebieg osuszania

Poprzez użycie sorbentów realizuje się niekiedy różnego rodzaju przebiegi w przemianach osuszania powietrza. Zarówno ich parametry, jak i rodzaj dobiera się w oparciu o potrzeby. Możliwości w tym wypadku są tu dużo większe, niż przy zastosowaniu adsorbentów. Parametry, jak i czas kontaktu maja tu decydujący wpływ na wzajemny stosunek ciepła kondensowania wodnej pary oraz ciepła związanego z rozcieńczaniem roztworu. W związku z tym temperatura osuszanego powietrza rośnie, kiedy temperatura sorbentu i powietrza jest równa, albo gdy temperatura dla sorbentu przewyższa temperaturę powietrza. Poziom temperatury osuszanego powietrza nie ulegnie zmianie, kiedy temperatura powietrza i sorbentu będzie taka sama, a masa sorbentu zostanie dobrana tak, że ciepło kondensowania wodnej pary będzie równoważne z ciepłem rozcieńczania roztworu. egzamin na uprawnienia budowlane

Ciekłe sorbenty

Sorbenty ciekłe to absorbenty. Cechują się one zdolnością do pochłaniania pary wodnej z wilgotnego powietrza i to całą swoją objętością. Tego rodzaju substancje mają niskie cząstkowe ciśnienie wodnej pary w granicznej warstwie nad powierzchnią. Oznacza to, że jest to możliwe przepływanie wilgoci od powietrza do cieczy. Temu zjawisku towarzyszy powstanie ciepła kondensacji wodnej pary, jak i powstanie ciepła rozcieńczania absorbentowego roztworu. uprawnienia budowlane testy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com