fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Płaszczyzny sklejki są odróżniane w klasyfikacji na prawą oraz lewą. Lepszą z nich jest strona prawa. Należy pamiętać, że jakość strony lewej nie powinna być niższa o więcej niż jedną klasę jakości prawej strony. Mimo to w cieńszych sklejkach, których grubość wynosi do 6 milimetrów różnica ta może wynosić dwie klasy. Podczas klasyfikowania sklejki należy wziąć pod uwagę wady drewna oraz produkcji. Wpływają one na obniżenie wytrzymałości oraz trwałości sklejki. Mają one również negatywny wpływ na gładkość i równość powierzchni. Podczas klasyfikacji należy również uwzględnić barwę i rysunek słojów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Klasyfikacja sklejki
Klasyfikacja sklejki

Wady drewna

Wadami drewna, które zaliczamy do grupy naturalnych są zmiany barwy, sęki, zgnilizna, pęcherze żywiczne oraz otwory po sękach. Drugim rodzajem wad są te, które powstają podczas produkcji. Do nich możemy zaliczyć szorstkość powierzchni, zabrudzenia, pęknięcia, plamy z przebicia, przeszlifowania spoiny sklejonej, wtłoczenia i zakładki forniru. Stopień występowania wyżej opisanych wad drewna ma wpływ na jego podział na cztery klasy jakości.[uprawnienia budowlane]

Płyty stolarskie

Płyty stolarskie są materiałem o konstrukcji, której głównym zadaniem jest jak największe zmniejszenie kurczliwości oraz pęcznienia drewna w danym wyrobie. Mają one zbliżoną budowę do sklejek i są traktowane jako półfabrykat stolarski. Do deskowań nie są stosowane tradycyjne płyty stolarskie. Do deskowań przestawny lub przesuwnym można stosować płyty ze środkiem pełnym.[segregator uprawnienia budowlane]

Płyty pilśniowe

Płyty pilśniowe są produkowane z drewna rozwłóknionego do postaci pilśni. Dodaje się do niech domieszkę spoiwa chemicznego. Płyty te powstają poprzez proces prasowania na gorąco w prasach hydraulicznych. Płyty pilśniowe można podzielić ze względu na sposób produkcji. Pierwszą grupą są płyty porowate. Są one wytwarzana z pilśni bez ciśnienia. Drugim rodzajem są płyty twarde, które wytwarza się z pilśni pod ciśnieniem. Ostatnią grupą są płyty bardzo twarde. Do ich wytworzenia używa się pilśni sklejanej żywicami sztucznymi oraz sprasowanej pod ciśnieniem. Do deskowań stosowane są płyty twarde. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie gładkiej powierzchni betonu. Płyty miękkie również są wykorzystywane, ale ich zadaniem jest pokrycie deskowania w celu ocieplenia podczas robót zimowych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Płyty porowate

Płyty porowate posiadają prawą płaszczyznę z odciskiem filcu. Twarde płyty natomiast posiadają gładką powierzchnię z połyskiem. Powierzchnia lewych płaszczyzn płyt jest szorstka i posiada odcisk siatki metalowej prasy. Odcisk tej siatki jest tym wyraźniejszy im płyta ma większą twardość.

Podział płyt porowatych

Płyty porowate dzieli się na dwie klasy jakości. Do pierwszej z nich należą płyty nie posiadające wgłębień i wypukłości. Muszą mieć one nieuszkodzone narożniki. W tej klasie dopuszczalne są nieliczne plamy, których średnica nie może przekraczać 10 milimetrów. Do drugiej klasy zaliczamy płyty posiadające plamy, ale nieposiadające wypukłości. Mogą mieć one dopuszczalne wgłębienia do grubości płyty.[uprawnienia budowlane testy] W ich przypadku dopuszczalne są uszkodzenia narożników, ale powinny one wynosić nie więcej niż 5% płyt w danej partii. Płyty twarde i bardzo twarde mogą być klasyfikowane na kolejne dwie klasy jakości. Pierwszą z nich są płyty bez wgłębień, wypukłości oraz spęcznień brzeżnych. Narożniki nie powinny posiadać uszkodzeń. Plamy mogą występować jedynie, gdy ich pochodzenie jest technologiczne i nie mają wielkości większej od 10 milimetrów. Drugą grupą są płyty bez wgłębień oraz wypukłości. Na nich dopuszczalne są plamy oprócz tych, które przebijają na drugą stronę. Narożniki mogą być uszkodzone w liczbie 3% w stosunku do całej partii.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com