fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

I tak w tym artykule poznamy kolejnego uczestnika procesu budowlanego, którym jest kierownik budowy. Oczywiście tę funkcję może pełnić jedynie osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Kierownik wykonuje wiele czynności na budowie (testy 2021 uprawnienia). Przede wszystkim w jego gestii leży sporządzanie lub zlecenie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tę czynność wykonuje się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Kierownik budowy

Dokumentacja prowadzona przez kierownika budowy

Oczywiście pełnienie ww. funkcji wiąże się z prowadzeniem dokumentacji. I tak kierownik jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji budowy oraz wytyczenia geodezyjnego budowy. Ważne jest, aby prowadzone przez niego działania były zgodne z przepisami budowlanymi oraz projektem. Ponadto konieczne jest przestrzeganie przepisów BHP (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Kierownik zajmuje się także protokolarnym przejęciem obiektu od inwestora i dokładnym zabezpieczeniem terenu budowy. Kierownik prowadzi zapiski w dzienniku budowy, ale sam również musi stosować się do zawartych w nim treści.

Właściwe nadzorowanie realizowanych zadań

Ważnym aspektem jest to, że kierownik budowy prowadzi nadzór nad realizowanymi zadaniami na budowie. Polega to na tym, aby wszelkie prace były przeprowadzane bezpiecznie oraz zgodnie z przepisami. Musi zatem zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i higieny zdrowia oraz zapewnić przestrzeganie zasad BHP. Oczywiście na budowie zdarzają się sytuacje niebezpieczne (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Jeżeli kierownik stwierdzi, że istnieje ryzyko powstania niebezpieczeństwa – informuje o tym odpowiednie organy. Poza tym musi poinformować o tym fakcie inwestora. Jest to bardzo ważne zwłaszcza wtedy, gdy roboty są wykonywane niezgodnie z projektem. Istotnie, dokonuje się tego poprzez zamieszczenie wpisu w dzienniku budowy.

Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru

Istotnie, kierownik zajmuje się zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru dokonując wpisu do dziennika budowy. Poza tym do jego obowiązków należy powiadomienie inwestora o robotach ulegających zakryciu oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej danego obiektu. Oczywiście kierownik bierze udział w czynnościach odbioru (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Natomiast w przypadku stwierdzenia wad musi zadbać o ich usunięcie. Poza tym może on wystąpić do inwestora z informacją o wprowadzeniu zmian w projekcie. Istotnie, czasem są one konieczne, aby zwiększyć bezpieczeństwo lub usprawnić proces budowy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com