fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kierownik budowy i jego obowiązki

Kierownikiem budowy może zostać tylko osoba, która zdobyła tytuł inżyniera oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub te łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.(uprawnienia budowlane)

Ten zawód niesie za sobą mnóstwo obowiązków. Jednym z nich jest przejęcie od inwestora terenu budowy zgodnie z protokołem. Odpowiada on też za odpowiednie zabezpieczenia całego obszaru wraz z obiektami budowlanymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, urządzeniami technicznymi oraz wszystkich elementów środowiska podlegających ochronie. (akta prawne)

Ponadto kierownik budowy zobligowany jest do prowadzenia dziennika budowy w zgodzie z wymaganymi przepisami. Co więcej, geodezyjne wytyczenie obiektu oraz organizacja i nadzór budowy również należy do zadań takiego fachowca. Oczywiście musi on też czuwać by praca szła zgodnie z pozwoleniem na budowę , zasadami BHP, stworzonym projektem oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Zakres obowiązków

W zakres tych obowiązków wlicza się też zadania tj. koordynowanie realizacji prac. Chodzi tu głównie o zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia. A mowa to u pracach dotyczących opracowywania technicznego i organizacyjnego robót budowlanych oraz ich poszczególnych etapów. Ponadto, wprowadzenie wymaganych poprawek planu bioz czy informacji dotyczących postępów danych robót budowlanych. Jak i zadania wstrzymywania prac w sytuacji kiedy pojawia się możliwość zagrożenia i poinformowanie o tym odpowiednie instytucje. A także realizacja niektórych zaleceń zawartych w dzienniku budowy. (wybierz swój program na uprawnienia)

Bardzo ważnym obowiązkiem kierownika budowy jest zgłoszenie inwestorowi o odbiorze lub sprawdzeniu prac, które zanikły bądź zostały zakryte. Zobligowany też jest do sprawdzenia i podjęcia prób wszystkich instalacji zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami. Oczywiście to on zgłasza budynek do odbioru i wypełnia dokumentacje powykonawczą. (materiały do egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.