fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kierownik budowy – kim jest i za co odpowiada?

Osoba ubiegająca się o pracę w zawodzie budowlanym na stanowisku kierownika, obowiązkowo musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia takie opierają się na zdolności samodzielnego pełnienia budowlanych funkcji. Aby je zdobyć, należy nabyć odpowiednie wykształcenie wyższe – w kierunku budowlanym bądź też architektonicznym. Wykształcenie na poziomie technicznym uprawnia do kierowania budową jedynie w ograniczonym zakresie pełnienia funkcji technicznych. ( program do uprawnień budowlanych)

Kierownik budowy
Kierownik budowy

Funkcje techniczne kierownika budowy

Wyżej wspomniane funkcje techniczne, jakie może wykonywać kierownik, polegają przede wszystkim na kierowaniu budową. Kierowanie takie polega na profesjonalnym ocenieniu procesów budowlanych oraz zdolności samodzielnego rozwiązywania problematyki z zakresu technicznego i organizacyjnego. Istotną rolą kierownika budowy jest również dbanie o bezpieczeństwo na placu budowy i sprawowanie pieczy nad powierzonymi urządzeniami budowlanymi. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Bezpieczeństwo koordynacji pracy

Na placu budowy w pierwszej kolejności liczy się bezpieczeństwo przebiegu prac. Opiera się ono w pierwszej kolejności na wyeliminowaniu osób nieupoważnionych z terenu budowy. Plac budowy musi posiadać odpowiednią tablicą informacyjną, którą powinna posiadać każda budowa. Do zadań kierownika należy również zadbanie o miejsce pracy ze strony geodezyjnej. Obiekt musi zostać wytyczony. ( materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)
Ważnym obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy. Jest to dokument, w którym dokładnie notuje się każdy krok postępu pracy. Wszystko to musi oczywiście zostać przeprowadzone zgodnie z projektami i uzyskanymi pozwoleniami na budowę. Jednym z najważniejszych zadań kierownika budowy jest pilnowanie, aby przebieg praw odbywał się ze ściśle określonymi normami i przepisami budowlanymi. Z racji tego, że kierownik przejmuje nadzór postępu prac od inwestora, ma on prawo do zgłaszania inwestorowi propozycji wprowadzenia zmian w projekcie. ( pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com