fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kierownice umieszcza się w wejściowym odcinku awanportu. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wchodzenia statku lub pociągu holowniczego do śluzy, zarówno z górnego i dolnego stanowiska. Długość kierownicy przyjmuje się taką samą jak długość jednego statku. Wychodzi się tu z założenia, że podczas minięcie kierownicy przez pierwszy statek, w momencie gdy wejdzie już on do śluzy, to drugi statek jest naprowadzany przez kierownicę znajdującą się na osi śluzy.[uprawnienia budowlane] Powierzchnia licowa kierownicy w rzucie poziomym powinna mieć kształt łuku kołowego lub paraboli. Należy tu zadbać, aby linia licowa powierzchni śluzy była styczna do krzywoliniowego zarysu kierownicy. Kształt kierownicy może również zależeć od jej wytrzymałości lub od wielkości wartości siły, która określa obciążenie kierownicy pochodzące od uderzenia statku. Kierownice można wykonywać na dwa sposoby. Pierwszy z nich mówi o tym, żeby miała ona postać ciągłych ścian. Drugą opcją jest wykonanie jej jako ażurowej konstrukcji zwanej estakadą. Mogą być one zrobione z drewna, betonu lub żelbetu. Im bardziej kierownice są sprężyste, tym mniejsza jest wartość oddziaływania siły pochodzącej od uderzenia statku o ścianę.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Kierownice
Kierownice

Awanporty

Urządzenia cumownicze są niezbędnym wyposażeniem odcinka awanportu, który służy do postoju statków czekających na śluzowanie. Takimi urządzeniami mogą być pachoły cumownicze posiadające konstrukcję oraz rozmieszczenie zbliżone do tych elementów w komorze śluzy. Awanporty posiadające przekrój poprzeczny trapezowy posiadają dodatkowo specjalne urządzenia, które służą do wyznaczania linii cumowniczej dla statków. Są one niezbędne z powodu zmieniającego się stanu wody oraz przepływu wody wewnątrz awanportu podczas napełniania się lub opróżniania śluzy mogą wywoływać groźne osadzenia statku na skarpie kanału. Taka sytuacja może spowodować uszkodzenie statku oraz konstrukcji, która wzmacnia skarpę.[akty uprawnienia budowlane]

Linia cumownicza

Linia cumownicza może mieć konstrukcję analogiczną do kierownicy. Przykładowo może składać się z belki i sprężystej konstrukcji estakady wykonanej z drewna lub żelbetu. W takiej sytuacji pachoły cumownicze powinny być umieszczone na brzegu awanportu, konkretnie na estakadach. Na tej konstrukcji umieszcza się kładkę służbową, która połączona jest z brzegiem. Wytyczanie linii cumowniczej w awanporcie może być oparcie o wykorzystanie dalb. Są one pękami pali wbitymi w dno kanału. Najkorzystniejszym materiałem do ich wykonania ze względu na swoją sprężystość jest drewno. Nie jest ono jednak zbyt trwałe, dlatego najczęściej stosuje się dalby wykonane z pali żelbetowych lun grodzic stalowych.[uprawnienia budowlane testy]

Skarpy kanałów

Skarpy kanałów wejściowych powinny być odpowiednio umacniane. Robi się to przy wykorzystaniu podwójnego bruku wykonanego z kamienia naturalnego lub okładziny betonowej z trylinek. Dobrym umocnieniem skarp kanałów może być brzegosłon kamienny. Jest to narzut kamienny, który wykonuje się w specjalnych osłonach zrobionych z płotków faszynowych. Bardzo ważne jest aby dno kanału również było umacniane przykładowo przez narzut kamienny.[egzamin na uprawnienia budowlane] Głównie wykonuje się to na podejściach do śluz oraz dla gruntów słabych, gdzie może dojść do rozmywania się gruntu na skutek działania śrub statków lub podczas jałowego przepuszczania wody przez śluzę podczas wysokich stanów wody. Na skarpach należących do awanportu, w szczególności w miejscach w pobliży komory śluzy ważne jest wykonanie stopni zejściowych. Z powodu kwestii żeglugowych ważne jest, żeby powierzchnia przekroju poprzecznego drogi wodnej miała jak największa wartość. Nie jest to jednak korzystne ze względów ekonomicznych.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com