fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Katalogi prefabrykatów

Opracowując dokumentację warto korzystać z katalogów prefabrykatów (egzamin na uprawnienia budowlane). W dzisiejszych czasach budując ścianę zewnętrzną coraz częściej sięga się po:

– bloki gazobetonowe,

– bloki i płyty z pianobetonów,

– prefabrykowane pustaki betonowe,

– pustaki wiórowo-cementowe,

– prefabrykowane elementy wielkopłytowe.

Wybierając materiał należy skupić się na wymaganej wytrzymałości, a także na innych względach konstrukcyjnych. W związku z tym skorzystać z pomocy konstruktora.

Katalogi prefabrykatów
Katalogi prefabrykatów

Materiały konstrukcyjne

Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego musi zezwolić na zaprojektowanie okien stalowych. Aktualnie najczęściej stosuje się prefabrykowane okna żelbetowe, które są produkowane masowo.

Drzwi wewnątrz zakładu są robione z:

– drewnianych ramiaków i płycin,

– ramiaków i twardych płyt pilśniowych.

Z kolei drzwi zewnętrzne (oprócz bram) mogą być z drewna, najlepiej jako płycinowe z nakładanymi płycinami (program na uprawnienia budowlane). W sytuacji, kiedy istnieje zwiększone niebezpieczeństwo pożaru, to drzwi wejściowe i wewnętrzne powinny być:

– z drewna, które będą obite z dwóch stron blachą,

– ze stali.

Bramy wjazdowe (zwłaszcza bramy kolejowe) powstają ze stali. Najczęściej przesuwają się one na rolkach. Rzadziej wykonuje się je jako wieloskrzydłowe ze skrzydłami, które nakładają się na siebie przy otwieraniu.

Wybierając podłogę i materiał, z którego będzie wykonana, należy pamiętać o tym, że zależy to głównie od względów technologicznych. W związku z tym powinno się skonsultować wybór z technologiem. W tych halach, które charakteryzują się małym ruchem, można położyć takie podłogi jak:

– betonowe,

– z płyt,

– z płytek, które układane są na podłożu z chudego betonu.

Spoiny są niepożądane m.in. ze względów sanitarnych. Dotyczy to np. rzeźni czy zakładach przemysłu spożywczego (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). W związku z tym, kiedy projektowana będzie podłoga betonowa na mokro należy przewidzieć:

– spoiny dylatacyjne, których nie da się uniknąć,

– uzbrojenie podłogi siatką drucianą w celu przeciwdziałania pęknięciom i rysom.

Tam, gdzie następuje duży ruch załogi i pojazdów bezszynowych oraz na podłogę mogą spadać ciężkie przedmioty, należy zastosować materiały do podłóg, które są mało ścieralne i wystarczająco elastyczne. Mogą to być:

– kostki z twardego drewna, które układa się na dokładnie ubitej warstwie wyżarzonego piasku i zalewa się spoiny asfaltem,

– klinkier układa się na podłożu z chudego betonu,

– dobrze wypalona cegła układa się na podłożu z chudego betonu.

Koncepcja projektu budowli wielokondygnacjowych

Dokładna analiza potrzeb technologicznych oraz warunków terenowych to podstawy do sprawdzenia przed stworzeniem koncepcji projektu budowli wielokondygnacjowych. Na wybór tej koncepcji wpływają:

– czynniki o charakterze ogólnym,

– przewaga czynników dodatnich nad ujemnymi w zakładanych warunkach.

Czynnikami o charakterze ogólnym są:

– krajobraz, charakter i klimat miejscowości, w której projektowany jest zakład,

– materiały konstrukcyjne i wypełniające dostępne dla realizacji budowy,

– układ terenu budowy,

– istniejące lub ustalone planem zabudowy otoczenie projektowanego zakładu,

– dopuszczalna nośność gruntu,

– założenia technologiczne procesu produkcyjnego.

Do cech dodatnich budynków wielokondygnacjowych można zaliczyć:

– zmniejszenie powierzchni dachów,

– oszczędne wykorzystanie budynku przy racjonalnym układzie pionowych ciągów komunikacyjnych,

– zmniejszenie zabudowanej powierzchni terenu,

– oszczędne instalacje ogrzewcze i klimatyzacyjne,

– możność uzyskania zdecydowanych akcentów kompozycyjnych przy wieloblokowym układzie,

– zmniejszenie długości fundamentów,

– możność stosowania grawitacyjnych układów produkcji.

Z kolei cechami ujemnymi są:

– konieczność stosowania kosztownego transportu pionowego,

– ograniczona możliwość rozbudowy poszczególnych działów produkcyjnych,

– konieczność zapewnienia odpowiednich dróg ewakuacyjnych,

– ograniczona względami konstrukcyjnymi możliwość stosowania dużych obciążeń użytkowych, a zwłaszcza dynamicznych,

– ograniczone możliwości oświetlania pomieszczeń światłem dziennym górnym (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com