fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jednorodność gruntocementu oraz jego jakość w sporym stopniu zależy przede wszystkim od odpowiedniego wymieszania cementu z gruntem. Powinna to być mieszanina jednorodna. Warto pamiętać o tym, że lepiej jest mieszać grunt suchy z cementem, nie grunt wilgotny (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Poza tym wówczas można zaoszczędzić czas, który liczy się od momentu rozpoczęcia wiązania cementu.

Wymieszanie jest możliwe z reguły po 3-5 przejazdach kultywatora i brony talerzowej. Przy prowadnicach konieczne jest mieszanie ręczne.

Jednorodność gruntocementu
Jednorodność gruntocementu

Zwilżanie suchej mieszanki gruntocementowej

Należy pamiętać o tym, żeby zwilżyć wodą suchą mieszankę gruntocementu. Polewać wodą można z:

– polewarek samochodowych,

– polewarek przyczepnych,

– rurociągu roboczego, który znajduje się wzdłuż trasy.

Ważne jest, żeby polewać wodą w sposób stopniowy, im bardziej będzie postępować mieszanie.

Należy korygować ilości wody. Wynoszą one ok. 20-30 l/m2. Jest to ważne z powodu:

– pogody,

– naturalnej wilgoci gruntu,

– przepuszczalności gruntu.

Kiedy mieszanka będzie już zwilżona, konieczne jest jej dokładne wymieszanie na ustaloną głębokość. Należy robić to tak długo, dopóki nie uzyska się całkowicie jednorodnej mieszanki. Mieszanka powinna być jednorodna pod kątem wilgotności i koloru. W tym celu zazwyczaj wystarcza 3-5 przejazdów kultywatora i brony talerzowej (program na uprawnienia budowlane).

Dokładność profilu podłużnego i poprzecznego stabilizowanego gruntu w każdym miejscu zależy od dokładnego i zgodnego z projektem sprofilowania mieszanki gruntocementu w stanie mokrym. Czynności te wykonuje się za pomocą równiarek drogowych albo ciężkim szablonem profilowym posuwającym się po prowadnicach.

Zagęszczenie mieszanki

Mieszankę zagęszcza się ogumionym walcem. Jego ciężar wynosi od 8 do 15 ton. Górna powierzchnia mieszanki powinna być zagęszczona walcem drogowym gładkim. Jego ciężar wynosi między 6 a 8 ton. Ciągnik gąsienicowy jest odpowiedni do wstępnego zagęszczania spulchnionego już wcześniej gruntocementu.

Wałowanie powinno odbywać się zgodnie z przyjętymi zasadami. Powinno ono się odbywać równolegle do osi drogi. Jednocześnie mysi się ono przesuwać w sposób stopniowy od obu krawędzi do środka jezdni. Aby móc uzyskać wymagane zagęszczenie, może istnieć konieczność wykonania w każdym miejscu co najmniej 3 przejazdów walca gładkiego.

Podczas procesu wałowanie trzeba kontrolować prawidłowość profilu poprzecznego i podłużnego. W sytuacji, kiedy ukażą się niedokładności powyżej 2 cm – należy je usunąć. Dostatecznym zagęszczeniem mieszanki cementowej jest wtedy, kiedy uda się osiągnąć 97% maksymalnego zagęszczenia wyznaczonego w przyrządzie Proctora.

Mieszankę gruntocementową należy zagęścić w ciągu maksymalnie 5 godzin, które liczy się od momentu, kiedy grunt jest zmieszany z cementem.

Pielęgnacja mieszanki

Kiedy mieszanka będzie zagęszczona, konieczne jest utrzymywanie gruntocementu w stałej wilgotności. Okres ten powinien wynosić od 7 do 10 dni. Aby wilgoć była lepiej utrzymywana, konieczne jest pokrycie całej powierzchni stabilizacji warstwą piasku. Warstwa ta powinna mieć ok. 5-10 cm grubości i to ją powinno się zwilżyć. Dobre efekty są możliwe przy skropieniu gruntocementu na drugi dzień po zagęszczeniu upłynnionym bitumem. Powinno go być ok. 1-1,5 kg/m2.  Następnie warstwę tę należy lekko posypać gruboziarnistym piaskiem (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Układanie nawierzchni bitumicznej może mieć miejsce na stabilizowanym oraz stwardniałym gruncie. Należy to wykonać trzy tygodnie po momencie zagęszczenia.

Wykonanie stabilizacji gruntocementem przy użyciu maszyn specjalnych

Coraz popularniejsze jest, zwłaszcza przy średnim i dużym postępie robót, wykorzystywanie maszyn specjalnych. Maszyny tego typu dzieli się na dwie grupy. Są to maszyny:

– frezy bądź mieszarki – wykonują one niektóre procesy robót,

– wykańczarki – wykonują one pełny bądź prawie pełny zestaw procesów robót.

Wykonywanie robót mieszarką gruntową w niczym się nie różni od wykonywania robót przy wykorzystaniu zestawu maszyn rolniczych. Minusem jest to, że mieszarka gruntowa jest mało wydajna, a maszyny rolnicze, które niedokładnie pracują, są zastępowane jedną maszyną frezą. Zadaniem frezy jest:

– spulchnianie,

– rozdrabnianie gruntów,

– mieszanie gruntów z dodatkami doziarniającymi, cementem oraz wodą.

Wykonanie powyższych czynności wiąże się z wykonaniem co najmniej dwóch przejazdów frezy. Z tego względu, że freza charakteryzuje się dużą wydajnością, pozostałe procesy należy wykonać maszynami o odpowiedniej wydajności. Tymi pozostałymi procesami są:

– rozścielanie cementu i materiałów doziarniających,

– zwilżanie wodą,

– profilowanie.

Dzięki wykańczarce w łatwy sposób można ułatwić sobie pracę. Dzięki jednemu przejazdowi jest w stanie wykonać praktycznie wszystkie roboty oprócz rozścielania cementu.

Kiedy wykona się roboty przygotowawcze, a korona drogi na pasie jezdnym będzie sprofilowana, należy rozścielić materiały doziarniające i ulepszające grunt oraz cement. Po tym należy uruchomić wykańczarkę. Wodę, która jest niezbędna do zwilżania mieszanki, dostarcza się przy wykorzystaniu elastycznego przewodu z przejeżdżających obok zbiorników samochodowych.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com