fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jakie przepisy należy znać do egzaminu. Niewątpliwie aby zdać egzamin na uprawnienia budowlane, trzeba posiadać sporą wiedzę z przepisów prawa budowlanego, w przypadku izby architektów RP liczą się 54 pozycje, w przypadku polskiej izby inżynierów budownictwa a 166 pozycji. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Podstawą jest tuta ustawa prawa budowlanego, której dobra znajomość jest podstawą do uzyskania pozytywnych ocen egzaminu na uprawnienia budowlane, tutaj właśnie sprawdzane są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, znajomość prawa budowlanego, która wymagana jest dla każdej specjalności oraz rodzaj uprawnień budowlanych i architektonicznych. Najlepiej przygotować się do tego egzaminu, przeczytać kilkakrotnie poszczególne rozdziały ustawy, bardzo ważna jest znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wiele pytań w trakcie egzaminu pisemnego pojawia się z rozporządzenia i bardzo często one są szczegółowe. Dotyczy to zazwyczaj specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak i architektonicznej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Najważniejsze ustawy i rozporządzenia:

dla uprawnień konstrukcyjno budowlanych i architektonicznych:

  • Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
  • Rozporządzenie MRiGŻ z dnia 7.10.1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne

dla uprawnień drogowych oraz mostowych:

  • Rozporządzenie MIiR z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie MI z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych
  • Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com