fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Aby legalnie zamieszkać w nowo wybudowanym domu należy uzyskać odbiór domu. Tutaj ważną rolę odgrywają konkretne dokumenty, a także osoby z uprawnieniami budowlanymi, przede wszystkim kierownik budowy. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

odbiór domu
odbiór domu

Należy skrupulatnie gromadzić wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru domu. Dzięki temu uzyskamy go w niedługim czasie.

Jakie dokumenty są istotne przy odbiorze domu?

Dziennik budowy to jeden z podstawowych dokumentów, w którym gromadzi się liczne procedury, które występują  podczas budowy. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Zalicza się do nich umowy z dostawcami mediów, częściowy odbioru prac budowlanych i instalacyjnych, ich przeprowadzenie powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Istotne są też protokoły odbiorów i sprawdzeń przełącz oraz instalacji wewnętrznych, instalacji wentylacyjnych, przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Zakończenie prac budowlanych wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych, najczęściej tutaj dołącza się szeregi załączników. Jako załączniki do zakończenia procesu budowy składa się oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy potwierdzające zgodność  budowy z obowiązującymi normami, kopię wydawanego pozwolenie na budowę, kopię rysunku stworzonych do projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, dokumenty świadczące o pozytywnych wynikach przeprowadzonych na terenie budowy i czynności kontrolnych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

W przypadku, gdy w toku prac budowlanych dokonywano odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, należy dołączyć kopię rysunku. Powinien być on opatrzonych opisem z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym.

Istotne jest również oświadczenie kierownika budowy o prowadzenia terenu budowy. Takie oświadczenia przygotowane są po zakończeniu prac budowlanych. Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane przed 2000 rokiem, konieczna będzie dołączenie do dokumentacji oryginału lub kserokopii wydanego pozwolenia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com