fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane w e-CRUB – Przewodnik

Fotografia przedstawiające budowę ogromnych biurowców.

Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB) to oficjalna, obowiązkowa baza danych, która gromadzi informacje o osobach posiadających uprawnienia budowlane w Polsce. Jest to niezwykle przydatne narzędzie zarówno dla inwestorów, jak i dla osób poszukujących pracy w branży budowlanej, zapewniające transparentność i bezpieczeństwo w sektorze budowlanym.

Dlaczego warto korzystać z Centralnego Rejestru?

Na zdjęciu zawalony strop w budynku mieszkalnym na skutek niekompetencji kierownika budowy.

Korzystanie z Centralnego Rejestru to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Dzięki niemu możemy zweryfikować, czy osoba, której chcemy powierzyć prace budowlane, posiada odpowiednie kwalifikacje. To chroni nas przed nieuczciwymi wykonawcami i potencjalnymi problemami związanymi z nieprawidłowo wykonanymi pracami.

Jakie informacje zawiera Centralny Rejestr?

Zrzut ekranu z systemu e-CRUB.
Wygląd wyszukiwarki e-CRUB. Wystarczy wpisać imię i nazwisko osoby, która nas interesuje.
Bez konieczności logowania.

W Centralnym Rejestrze znajdziemy szczegółowe informacje na temat posiadanych uprawnień budowlanych, takie jak:

 • Rodzaje uprawnień: np. projektowe, wykonawcze, do kierowania robotami budowlanymi
 • Zakres uprawnień: np. bez ograniczeń, do określonej specjalności
 • Data uzyskania uprawnień
 • Numer decyzji o nadaniu uprawnień
 • Przynależność do izby samorządu zawodowego (jeśli dotyczy)

Inne sposoby weryfikacji uprawnień

Oprócz Centralnego Rejestru, uprawnienia budowlane można zweryfikować także na inne sposoby:

 • Zaświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru: osoba posiadająca uprawnienia może przedstawić takie zaświadczenie
 • Izby samorządu zawodowego: informacje o członkostwie w izbie mogą potwierdzać posiadanie uprawnień (dotyczy to głównie architektów i inżynierów budownictwa)
 • Organ wydający decyzję o nadaniu uprawnień: W przypadku wątpliwości, można skontaktować się z organem, który wydał decyzję o nadaniu uprawnień, w celu uzyskania potwierdzenia.

Pamiętajmy jednak, że Centralny Rejestr jest najbardziej wiarygodnym i aktualnym źródłem informacji o uprawnieniach budowlanych.

Procedura wpisu do Centralnego Rejestru

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Kto może zostać wpisany do rejestru?

Wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane przysługuje osobom, które:

 • uzyskały uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 roku,
 • posiadają decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wydaną przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną,
 • są członkami właściwej izby samorządu zawodowego (dotyczy to architektów i inżynierów budownictwa).

Od 1 sierpnia 2022 r. osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r. mogą również zostać wpisane do Centralnego Rejestru na wniosek własny lub izby samorządu zawodowego.

Jak dokonać wpisu?

Wpis do Centralnego Rejestru odbywa się automatycznie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych i zostaniu członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Krok po kroku:

 1. Uzyskanie uprawnień budowlanych: zdanie egzaminu przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną.
 2. Wpis na listę członków izby samorządu zawodowego: dotyczy architektów i inżynierów budownictwa.
 3. Automatyczny wpis do Centralnego Rejestru: po spełnieniu powyższych warunków, dane osoby zostaną automatycznie przekazane do Centralnego Rejestru przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Zmiany w przepisach

W ostatnich latach zaszły istotne zmiany w przepisach dotyczących wpisu do Centralnego Rejestru. Od 1 sierpnia 2022 r. osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r., mogą również zostać wpisane do Centralnego Rejestru na wniosek własny lub izby samorządu zawodowego.

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane za pomocą Centralnego Rejestru

Zrzut ekranu z wynikami wyszukiwania w e-CRUB.
Zrzut ekranu z wynikami wyszukiwania w e-CRUB.

Wyszukiwarka uprawnień budowlanych eCRUB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnia publiczną wyszukiwarkę uprawnień budowlanych eCRUB. Jest to narzędzie online, które umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie, czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych.

Instrukcja krok po kroku:

 1. Wejdź na stronę eCRUB: Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: https://e-crub.gunb.gov.pl/
 2. Wypełnij pola wyszukiwania: Możesz wyszukiwać po imieniu, nazwisku, numerze uprawnień lub specjalności. Im więcej danych podasz, tym dokładniejsze będą wyniki.
 3. Kliknij „Szukaj”: System przeszuka bazę danych i wyświetli wyniki zgodne z Twoim zapytaniem.

Wyjaśnienie wyników sprawdzenia uprawnień w rejestrze

Po wyszukaniu osoby w systemie eCRUB, otrzymasz informacje takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Numer uprawnień budowlanych
 • Rodzaj uprawnień (np. projektowe, wykonawcze)
 • Zakres uprawnień (np. bez ograniczeń, do określonej specjalności)
 • Data wydania decyzji o nadaniu uprawnień
 • Przynależność do izby samorządu zawodowego (jeśli dotyczy)

Ważne:

 • Jeśli osoba nie figuruje w rejestrze, nie oznacza to automatycznie, że nie posiada uprawnień. Mogła je uzyskać przed 1995 rokiem lub nie wyraziła zgody na udostępnienie swoich danych w eCRUB (dotyczy to osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 sierpnia 2022 r.).
 • W przypadku wątpliwości co do uprawnień danej osoby, zawsze warto poprosić o okazanie oryginału decyzji o nadaniu uprawnień lub zaświadczenia o wpisie do Centralnego Rejestru.

Podsumowanie i wnioski

Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane to niezwykle istotne narzędzie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Weryfikacja uprawnień budowlanych poprzez system eCRUB zapewnia bezpieczeństwo inwestycji oraz gwarantuje, że prace budowlane będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Konsekwencje wykonywania prac budowlanych bez uprawnień

Kara administracyjna za brak uprawnień budowlanych.
Za wykonywanie prac budowlanych bez uprawnień, grożą dotkliwe kary.

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez wymaganych uprawnień jest niezgodne z Ustawą – Prawo budowlane i może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

 • Kary finansowe: grzywna, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności w przypadku spowodowania katastrofy budowlanej.
 • Odpowiedzialność cywilna: osoba wykonująca prace bez uprawnień, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami.
 • Wpis do rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie: taki wpis może uniemożliwić dalsze wykonywanie zawodu.

Studium przypadku

Nieprawidłowo wykonana konstrukcja dachu domu pana Jana.
Pan Jak do dziś żałuje, że nie sprawdził swojego wykonawcy w bazie e-CRUB.
Lekcje tą zapamięta do końca życia.

Pan Jan, właściciel domu jednorodzinnego, zdecydował się na rozbudowę poddasza. Zatrudnił ekipę budowlaną, która zaoferowała atrakcyjną cenę. Niestety, po zakończeniu prac okazało się, że wykonawca nie posiadał uprawnień budowlanych, a konstrukcja dachu została wykonana niezgodnie z projektem. Pan Jan musiał ponieść dodatkowe koszty związane z naprawą błędów oraz wystąpić na drogę sądową przeciwko nieuczciwemu wykonawcy.

Opinia eksperta

Dorota Cabańska - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego od 24 czerwca 2022r.
Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego od 24 czerwca 2022r.

„Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane to narzędzie, które powinno być wykorzystywane przez każdego inwestora. Dzięki niemu, możemy uniknąć wielu problemów związanych z zatrudnianiem niewykwalifikowanych wykonawców. To inwestycja w bezpieczeństwo i jakość naszych budowli.”podkreśla Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dorota Cabańska.

Często zadawane pytania

Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć osoby w rejestrze?

Jeśli osoba nabyła uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 r., a nie ma jej w elektronicznym centralnym rejestrze (e-CRUB), oznacza to, że nie dopełniła obowiązku wpisu. W takim przypadku, należy skontaktować się z organem, który wydał decyzję o nadaniu uprawnień, w celu uzyskania potwierdzenia.

Osoby, które nabyły uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r., nie są uwzględnione w e-CRUB. Weryfikacja ich uprawnień odbywa się na podstawie posiadanych dokumentów.

Czy wpis do Centralnego Rejestru jest obowiązkowy?

Tak, zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wpis do e-CRUB jest obowiązkowy dla osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 r.

Czy można sprawdzić uprawnienia budowlane firmy?

Centralny Rejestr dotyczy wyłącznie osób fizycznych posiadających uprawnienia budowlane. Aby zweryfikować uprawnienia firmy, należy sprawdzić uprawnienia projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zatrudnionych w danej firmie. Informacje te można uzyskać, weryfikując te osoby w bazie e-CRUB.

Jakie są główne zalety systemu e-CRUB?

System e-CRUB usprawnia proces weryfikacji uprawnień budowlanych, zapewniając szybki i łatwy dostęp do informacji o osobach posiadających uprawnienia. Ułatwia to zarówno pracę organom administracji publicznej, jak i inwestorom czy pracodawcom. Dodatkowo, e-CRUB zwiększa transparentność w branży budowlanej.

Kto może zostać wpisany do Centralnego Rejestru GUNB?

Do Centralnego Rejestru GUNB wpisywane są osoby, które posiadają uprawnienia budowlane wydane po 1 stycznia 1995 r. Osoby, które uzyskały uprawnienia przed tą datą, mogą również zostać wpisane na wniosek własny lub izby samorządu zawodowego, do której należą.

W jaki sposób przebiega procedura wpisu do e-CRUB?

Wpis do e-CRUB odbywa się automatycznie po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Organ wydający decyzję o nadaniu uprawnień przekazuje dane do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który dokonuje wpisu.

Jak sprawdzić aktualne uprawnienia budowlane w e-CRUB?

Aktualne uprawnienia budowlane można sprawdzić w systemie e-CRUB, podając imię i nazwisko osoby lub numer decyzji o nadaniu uprawnień. System udostępnia informacje o zakresie uprawnień oraz przynależności do izby samorządu zawodowego.

Czy w e-CRUB znajdę informacje o karach nałożonych na osoby posiadające uprawnienia budowlane?

Tak, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w rejestrze e-CRUB znajdują się również informacje o osobach ukaranych z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Czy mogę sprawdzić uprawnienia budowlane osoby, która nabyła te uprawnienia za granicą?

Tak, e-CRUB umożliwia sprawdzenie uprawnień zarówno osób, które uzyskały uprawnienia w Polsce, jak i za granicą.

Czy muszę się logować, aby skorzystać z e-CRUB?

Nie, dostęp do systemu e-CRUB jest otwarty i nie wymaga logowania.

Czy w e-CRUB znajdę informacje o przynależności do izb samorządu zawodowego osób posiadających uprawnienia budowlane?

Tak, w e-CRUB można znaleźć informacje o przynależności do izb samorządu zawodowego osób wpisanych do rejestru.

Jakie dane są potrzebne do wyszukania osoby w e-CRUB?

Do wyszukania osoby w e-CRUB wystarczy podać imię i nazwisko lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Co powinienem zrobić, jeśli posiadam uprawnienia budowlane uzyskane przed 1 stycznia 1995 r.?

Jeśli uzyskałeś uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r. i jesteś członkiem izby samorządu zawodowego, możesz wystąpić do swojej izby z wnioskiem o wpisanie danych do e-CRUB. Izba zweryfikuje Twoje uprawnienia i przekaże dane do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Czy osoby posiadające uprawnienia budowlane uzyskane przed 1 stycznia 1995 r. muszą się wpisywać do e-CRUB?

Nie, wpis do e-CRUB nie jest obowiązkowy dla osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r. Jednakże, wpisanie się do rejestru ułatwi weryfikację uprawnień.

Czy w e-CRUB znajdują się dane osób, które zostały ukarane za naruszenie prawa budowlanego?

Tak, e-CRUB zawiera informacje o osobach ukaranych z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kto wydaje decyzję o wpisie do e-CRUB?

Decyzję o wpisie do e-CRUB wydaje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie danych przekazanych przez organ, który wydał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.

Jak sprawdzić, czy projektant/architekt ma uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane projektanta lub architekta można zweryfikować w systemie e-CRUB. Wystarczy wpisać imię i nazwisko osoby lub numer jej decyzji o nadaniu uprawnień.

Co oznacza numer uprawnień budowlanych?

Numer uprawnień budowlanych to unikalny identyfikator nadawany przez organ wydający decyzję o nadaniu uprawnień. Zawiera on informacje o rodzaju uprawnień oraz dacie ich wydania.

Jakie są rodzaje uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane dzielą się na wiele specjalności, takich jak konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne, elektryczne, sanitarne, drogowe, mostowe, telekomunikacyjne, kolejowe i hydrotechniczne . Każda specjalność uprawnia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w określonym zakresie. Szczegóły odnośnie każdej specjalności znajdziesz na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/rodzaje/

Gdzie znajdę numer uprawnień budowlanych?

Numer uprawnień budowlanych znajduje się na decyzji o nadaniu uprawnień.

Jak sprawdzić przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa?

Informację o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa można znaleźć w systemie e-CRUB, wyszukując osobę po imieniu i nazwisku lub numerze uprawnień.

Kto może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową w danej specjalności.

Kto weryfikuje uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane weryfikują organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

Do czego uprawniają uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w określonym zakresie, zależnym od posiadanej specjalności.

Ile są ważne uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane są ważne bezterminowo, o ile osoba posiadająca uprawnienia spełnia warunki określone w ustawie Prawo budowlane, takie jak ciągłe doskonalenie zawodowe.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane?

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane można sprawdzić na stronie internetowej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, która przeprowadzała egzamin.

egzamin na uprawnienia budowlane
Wyższe zarobki, lepsze perspektywy – zdobądź uprawnienia budowlane!
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com