fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Izolacje typu ciężkiego

Grunt nieprzepuszczalny lub posadowienie poniżej zwierciadła wody

Jeśli woda w gruncie występuje poniżej poziomu posadzki i grunt wokół budynku jest nieprzepuszczalny (np. gliny i iły), podpiwniczenie budynku czasowo znajdować się może poniżej zwierciadła wody. Konieczne jest wówczas wykonanie drenażu i izolacji typu średniego, a gdy drenaż nie zostanie wykonany – izolacji typu ciężkiego.

Izolacje typu ciężkiego wymagane są również gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia.

 

Wanny

Izolacje przeciwwodne z co najmniej 3 warstw papy mogą być wykonywane jako  tzw. wanny zewnętrzne lub wewnętrzne.

Projektując wanny zewnętrzne konieczne jest posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Przykładowy sposób wykonania wanny może być następujący:

  • izolację poziomą układa się na wyrównanej powierzchni podkładu betonowego na gruncie
  • przy krawędzi płyty na podkładzie z dwóch warstw papy muruje się ściankę dociskową grubości

½ cegły; ścianka ta powinna sięgać do wysokości co najmniej 30 cm ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej; jej górna część (5 – 6 warstw) przewidziana jest do rozebrania, dlatego murowana jest na słabej zaprawie wapiennej; ściankę zabezpiecza się przed wypchnięciem ścianką rozporową

  • po otynkowaniu ścianki układa się izolacje pionowe; ich zakłady powinny wypadać na wysokości

ściany przeznaczonej do demontażu

  • izolację poziomą zabezpiecza się gładzią cementowa, a pionową – folią
  • po ułożeniu zbrojenia betonuje się płytę fundamentową i ściany
  • po demontażu górnej części ścianki dociskowej wykonuje się izolację pionową pozostałej części

ściany łącząc ją z izolacją wywiniętą wcześniej na ściankę dociskową.

Izolacje pionowe mogą być także układane po wykonaniu ściany. Łączenie izolacji pionowej i poziomej wykonywane jest wtedy na wysuniętym wsporniku, na którym później muruje się ściankę dociskową.

Wanny wewnętrzne mogą być konstruowane w budynkach posadowionych na ławach fundamentowych. Izolację poziomą wykonuje się wtedy na wygładzonym podkładzie betonowym, a pionową – na wewnętrznej powierzchni ścian piwnic. Zalecane jest dodatkowe oddzielenie izolacji pionowej od ściany ścianką dociskową. Powinna być ona oddylatowane od ściany piwnic dwiema warstwami papy i ma zabezpieczać izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami na skutek skurczu betonu wanny.

 

Izolacje pomieszczeń mokrych

W pomieszczeniach o dużej wilgotności, gdzie rozlewana woda zrasza ściany i posadzki (np. łazienki, pralnie, itp.) wykonuje się izolacje typu średniego, układane na stropie w warstwach podłogowych.

Izolację taką mogą stanowić folie PVC o grubości 1,2 mm lub membrany EPDM o grubości co najmniej 1 mm, szlamy uszczelniające. Izolację należy wywijać na ściany na wysokość co najmniej 20 cm ponad posadzkę. Minimalny promień zaokrąglenia naroża pomiędzy posadzką a ścianą wynosi 3 cm.

Jeżeli w pomieszczeniu przewidziane jest odwodnienie, izolacja oraz posadzka powinna być układana ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku kratki ściekowej.

W pomieszczeniach  z  prysznicami  izolacja  powinna  być  wykonana  także   na  ścianach    i powinna sięgać ok. 20 cm powyżej miejsca umieszczenia natrysków. Izolację taką zabezpiecza się warstwą ochronną z wyprawy cementowej wzmocnionej siatką stalową.

 

Izolacje loggii i balkonów

Izolacja loggii powinna być wykonana co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku lub folii j.w. Warstwa izolacyjna powinna być ułożona ze spadkiem 2% w kierunku okapu.

Podkład pod izolację powinien być wykonany z zaprawy cementowej ułożonej bezpośrednio na konstrukcji z wyrobieniem wymaganych spadków. Najmniejsza grubość podkładu (przy krawędzi okapu) powinna wynosić 3 cm. Izolacja powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą warstwy dociskowej z ułożoną posadzką.

Izolacja powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 15 cm ponad powierzchnią posadzki; należy ją zabezpieczyć obróbką blacharską. Progi drzwi powinny wystawać co najmniej 8 cm ponad powierzchnię posadzki i być dodatkowo zabezpieczone blachą ocynkowaną. Dolny brzeg blachy powinien być wsunięty między warstwy izolacji przeciwwilgociowej, a górny wpuszczony w odpowiedni wrąb progu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com