fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Izolacje chemoodporne dla żelbetowych konstrukcji

W oparciu o analizy związane z obciążeniem, użytkowych wymagań, doświadczenia oraz wiedzę, jak i na podstawie wyników badań projektant przeprowadza ocenę przydatności danych materiałów do konkretnych rozwiązań. Ważną kwestią jest ochrona betonowych konstrukcji od agresywnego środowiska. Środowisko oddziałuje agresywnie zarówno w środku obiektu, jak i na zewnątrz. Trwałość żelbetowych konstrukcji to jej zdolność do zapewniania użytkowych właściwości w czasie jej eksploatowania. Jednocześnie należy zachować tu minimalizację kosztów związanych z jej utrzymaniem. To sprawia, że na etapie związanym z projektowaniem trzeba zaprojektować obiekt i środki do jego ewentualnej ochrony, które pozwolą na bezproblemową i długą eksploatację. (uprawnienia budowlane cennik) 

Izolacje chemoodporne dla żelbetowych konstrukcji
Izolacje chemoodporne dla żelbetowych konstrukcji

Ochrona konstrukcji

Konstrukcyjna ochrona to odpowiednie ukształtowanie danej konstrukcji, które wpłynie na zmniejszenie oddziaływania środowiska agresywnego. Materialno – strukturalna ochrona z kolei to dobranie odpowiednio struktury i składu materiałów, jakie wpłyną na zwiększenie stopnia odporności od agresywnego środowiska w czasie eksploatowania. Ochrona powierzchniowa polega na ograniczeniu, albo też na całkowitym odcięciu dostępu do konstrukcji agresywnego środowiska. Należy w tym miejscu zwrócić także uwagę na kwestie związane z korozją betonu. Jest to pogorszenie się użytkowych właściwości. Konstrukcja w związku z tym również uszkadza się poprzez agresywne działanie środowiska. Najważniejsze oddziaływania, jakie mają wpływ na uszkodzenia w betonie to czynniki chemiczne, mechaniczne, biologiczne oraz fizyczne.  (uprawnienia budowlane program) 

Działanie kwaśnych gazów

Mając do czynienia z agresywnym atmosferycznym środowiskiem bardzo ważne jest działanie kwaśnych gazów, chlorkowych jonów oraz dwutlenku węgla.    (uprawnienia budowlane kontakt)  Klasyfikacja ta obejmuje jednak niektóre agresywne środowiska. Rozróżnia się ponadto działanie środowiska agresywnego na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów. Wewnątrz obiektów oddziaływanie to dzieli się na dwie odrębne kategorie. Pierwsza z nich to odziaływanie, jakie ma miejsce w mieszkalnych budynkach i budynkach o publicznej użyteczności. Czasami obejmuje ono także inżynierskie obiekty. Środowisko agresywne tworzy się tu w związku z zastosowaniem środków czystości, jakie posiadają w swoim składzie chlor, rozpuszczalniki, detergenty, kwas solny czy oleje. Drugą kategorią są oddziaływania w obiektach przemysłowego budownictwa. Często w tych miejscach występują substancje, które same z siebie są agresywne dla żelbetu bądź betonu. Są one dodatkowo w bardzo wysokim stężeniu. Chcąc ocenić ich agresywność ważny jest rodzaj medium korozyjnego, stężenie, czas działania, sposób działania oraz temperatura agresywnego czynnika.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Chemoodporna izolacja

Izolacja chemoodporna to rodzaj ciągłej powłoki, jaka tworzy się na ochranianej powierzchni. Jest ona szczelna oraz odporna na agresywne oddziaływania. Zgodnie z PN-EN 206 ocena oraz klasyfikacja związana z intensywnością agresywnego oddziaływania środowiska polega na dokonaniu zdefiniowania zakresu stężeń danych substancji agresywnych. Substancje te oddziałują na żelbetową bądź betonową konstrukcję. W normie ujęte są również klasy związane z ekspozycją betonu w związku z agresywnością środowiska. (uprawnienia budowlane 2022) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com