fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej

Aby móc wykonać izolację poziomą niezbędne jest z reguły usunięcie warstwy gruntu (uprawnienia budowlane 2021). Następnie na tym miejscu układa się podłoże z betonu oraz izolację z papy.

Z kolei w przypadku izolacji pionowej jej wykonanie zależy przede wszystkim od stopnia zawilgocenia ścian. W momencie, kiedy zawilgocenie jest niewielkie, to wystarczy wykorzystać tynk cementowy dwuwarstwowy z dodatkiem środków uszczelniających. Należy pamiętać o tym, żeby tynk nakładać na oczyszczoną i wysuszoną powierzchnię ścian. W sytuacji, kiedy zawilgocenie będzie większe, to wysuszoną ścianę, którą wcześniej oczyszczono z tynku i kurzu, należy wyłożyć płytkami wodoszczelnymi na zaprawie cementowej z dodatkiem środków uszczelniających.

Izolacja pozioma

Różnica poziomów

W sytuacji, kiedy różnica poziomów pomiędzy zwierciadłem wody i podłogą piwnic jest nie większa niż 0,5 m, to poziom wody może zostać obniżony za pomocą drenażu. Jest to jednak o tyle problematyczne, że z reguły w tym miejscu znajdują się ciągle działające pompy, a nie zawsze jest szansa na odprowadzenie wody. W związku z tym najczęściej stosowane są różne sposoby zabezpieczeń, które zależą od wielkości parcia wody.

Izolacja wodoszczelna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, żeby nie było możliwe jej zniszczenie przez parcie wody. Idealne do tego są izolacje, które wykonuje się po zewnętrznej stronie budowli. Spowodowane to jest tym, że parcie wody dociska izolację do podłogi i ścian.

W sytuacji, kiedy różnica poziomów pomiędzy zwierciadłem wody i izolacją poziomą w podłodze jest nie większa niż 40 cm. Wówczas parcie wody jest równoważne ciężarowi warstwy betonu, który ma grubość ok. 20 cm i jest umieszczony na izolacji w podłodze. W tej warstwie niezbędne jest, żeby wykonać szczeliny dylatacyjne, które są odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody.

Kiedy poziom wody gruntowej jest powyżej 40 cm od izolacji, to nie ma sensu, żeby zrównoważyć wypór ciężarem warstwy betonu. Jest to po prostu nieekonomiczne z powodu zbyt dużej grubości warstwy betonu (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Zabezpieczenie ma wówczas formę płyty żelbetowej, która wytrzymuje parcie wody. W związku z tym konieczne jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas wykonywania robót.

Wznosząc ściany piwnic nad izolacją z papy, która ułożona jest na ławach fundamentowych i zabezpieczona na czas trwania robót, należy zostawić bruzdę, która będzie miała głębokość 5-15 cm. Grubość bruzdy zależy od grubości płyty, która będzie ułożona na izolacji, a jej podpory będą umiejscowione w bruździe.

Izolacja w budynku w stanie surowym

Izolację pionową można wykonać w momencie, kiedy budynek będzie w stanie surowym i mury piwnic będą odpowiednio wyschnięte. Na wyschniętym tynku przykleja się dwie-trzy warstwy papy. Następnym krokiem jest obmurowanie tego ścianką, która ma 12 cm grubości oraz zasypanie wykopu. W związku z osiadaniem budynku, izolację w podłodze powinno się wykonać jak najpóźniej to możliwe. Po położeniu podłoża betonowego, wyrównania go i zatarcia, powinno się odczekać tak długo, aż warstwa wyschnie. Kolejnym etapem jest zagruntowanie powierzchni i przeklejanie kolejnych warstw papu z zachowaniem odstępu między połączeniami (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Jak wykona się już izolację, to powinno się ułożyć warstwę ochronną, wykonać płytę betonową o odpowiedniej grubości, a następnie położyć na tej płycie podłogę.

Wykonanie izolacji pod całą budowlą wygląda następująco:

1) ułożenie podłoża pod fundamentem,

2) ułożenie izolacji poziomej,

3) zabezpieczenie izolacji na krawędziach,

4) wykonanie płyty fundamentowej i ścian zewnętrznych podziemia,

5) wykonanie izolacji pionowej po wyschnięciu ścian,

6) obmurowanie ścianką ochronną.

Ze względu na wysokie koszty izolacji przeciw parciu wody, należy ograniczyć liczbę pomieszczeń z taką izolacją. Czasami konieczne jest, żeby umieścić niektóre pomieszczenia chociaż częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej. Wówczas izolacja wodoszczelna jest niezbędna wewnątrz pomieszczenia lub całej budowli.

Wykonując roboty izolacyjne należy obniżyć poziom wody. Zabezpieczenie polega na położeniu dwóch lub trzech warstw papy na lepiku (tzw. wanna żelbetowa). Wannę zabezpieczają słupki betonowe, które opierają się o strop. Chroni to przed podniesieniem jej w górę przez parcie wody na dno.

Beton szczelny

Z betonu szczelnego wykonuje się takie budowle:

– zbiorniki wody lub ścieków,

– osadniki ścieków,

– kanały przepływowe ścieków lub wody,

– baseny kąpielowe,

– jazy,

– zapory.

Zadaniem powłok bitumicznych jest:

– uszczelnianie powierzchniowe betonu,

– zabezpieczenie betonu przed szkodliwym działaniem środków chemicznych, które zawarte są w ściekach.

Powłoki bitumiczne wykorzystuje się np. w zbiornikach i osadnikach ścieków. Z kolei w basenach kąpielowych zastosowanie znajdują wykładziny, które wykonuje się z:

– płytek ceramicznych,

– powłoki z tworzyw sztucznych,

– blach (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com