fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Obecnie instalacje gazowe są bardzo bezpieczne i nie stwarzają żadnych zagrożeń wybuchu gazu, istotne jest odpowiednie przygotowanie całej instalacji, a także odbiór przez zakład gazowy. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Instalacja-gazowa
Instalacja-gazowa

Pierwszym krokiem jest wykonanie odpowiedniego projektu, zajmuje się tym osoba, która posiada stosowne uprawnienia w zakresie instalacji gazowej.

Pozwolenie na budowę można uzyskać wraz z wewnętrzną instalacją gazu w przypadku, gdy projekt instalacji gazowej zostaje złożony wraz z wnioskiem pozwolenie na budowę. Należy uzyskać decyzję pozwolenia i zleć wykonanie projektu, którego cena waha się w granicach od 500 do 1200 zł. Przy składaniu tego typu projektu należy dołączyć pozytywną opinię kominiarską, oświadczenie o prawie dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane, a także mapę poglądową. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Przy wszystkich pracach związanych z instalacją gazową niezbędne jest prowadzenie dziennika budowy. Na zakończenie wszystkich działań należy dokonać próby szczelności w obecności kierownika budowy i odbiorcy gazu. Odbiorca gazu otrzymuje sporządzony protokół z wszystkich działań. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Ceny wykonania instalacji gazowej są uzależnione od danego regionu w Polsce, tutaj należy również uwzględnić koszty związane z usługami geodezyjnym, szafką gazowa z montażem, która waha się w granicach od 300 do 800 zł, odbiór przyłącza gazowego od 100 do 200 zł.

Projekt instalacji gazowej musi spełniać wymagania stawiane przez dostawcę gazu ” w warunkach przyłączenia do sieci gazowej”. Wykonany projekt instalacji gazowej jest dodatkową kontrolą istniejącego obiektu, dzięki temu mamy gwarancję bezpiecznego użytkowania tej instalacji, a to jest bardzo istotne. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Wykonawca instalacji gazowej

Wykonawcą instalacji gazowej może być tylko i wyłącznie osoba, która ma ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydawane są przez Komisję Kwalifikacyjne powołane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.